sahypa_banner

Haryt

Iň ýokary gorag we rahatlyk üçin agyr ulag gatlagy

Gysga düşündiriş:

Gat pollarymyzda dökülmelerden we suwuklyklardan ajaýyp gorag üpjün edýän, awtoulagyňyzyň halylaryna gaçmagynyň we zeper ýetmeginiň öňüni alýan beýik daşky gerişler bar.Bu, awtoulagyňyzyň içki böleginiň dökülmelerden, palçykdan, gardan we beýleki galyndylardan goralýandygyny bilip, rahatlykdan lezzet alyp biljekdigiňizi aňladýar. Gorag aýratynlyklaryndan başga-da, pol pollarymyzda bezeg dizaýny hem bar. ulaglaryň hemmesinde diýen ýaly ulanmak üçin amatly edýär.Bu dizaýn, awtoulagyňyzyň içki bölegine ajaýyp gabat gelmek üçin matalaryň ululygyny we görnüşini aňsatlyk bilen sazlamaga mümkinçilik berýär, ulag süreniňizde ýerinde galar ýaly ygtybarly we ygtybarly ýer berýär.


 • Model:CF FM010
 • Haryt maglumatlary

  Önümiň spesifikasiýasy

  Haryt ady Iň ýokary gorag we rahatlyk üçin agyr ulag gatlagy
  Marka ady ÇEFANLAR
  Model belgisi CF FM010
  Material PVC
  Funksiýa Gorag
  Önümiň ululygy Adaty ululyk
  Arza Awtoulag
  Reňk Gara
  Gaplamak Kart + Poli halta / Reňk gutusy
  MOQ 500 sany
  Gurşun wagtynyň nusgasy 2-3 gün
  Gurşun wagty 30-40 gün
  Üpjünçilik mümkinçiligi 200Kpcs / aý
  Tölegiň şerti 30% goýum, 70% balans / BL
  Zawodyň derňewi BSCI, Walmart, SCAN, ISO9001, ISO14001

  Önümiň beýany

  81c-bTBs8VL._AC_SL1500_

  Biziň pollarymyzda dökülmelerden we suwuklyklardan ajaýyp gorag üpjün edýän, awtoulagyňyzyň halylaryna gaçmagynyň we zeper ýetmeginiň öňüni alýan beýik daşky gerişler bar.Bu, awtoulagyňyzyň içki böleginiň dökülmelerden, palçykdan, gardan we beýleki galyndylardan goralýandygyny bilip, rahatlykdan lezzet alyp bilersiňiz. Gorag aýratynlyklaryndan başga-da, pol pollarymyzda bezeg dizaýny hem bar. ulaglaryň hemmesinde diýen ýaly ulanmak üçin amatly edýär.Bu dizaýn, awtoulagyňyzyň içki bölegine ajaýyp gabat gelmek üçin matalaryň ululygyny we görnüşini aňsatlyk bilen sazlamaga mümkinçilik berýär, ulag süreniňizde ýerinde galar ýaly ygtybarly we ygtybarly ýer berýär.

  Düşek pollarymyzda gaty berk saklaýan we sürüp barýarkaňyz düşekleriň süýşmeginiň ýa-da aýlanmagynyň öňüni alýan agyr dykyz arkasy bar.Bu, düşekleriň ygtybarly ýerinde bolmagyny üpjün edýär we awtoulagyňyzyň içki bölegini ygtybarly goraýar.

  Düşeklerimizi ygtybarly saklamakdan başga-da, arassalamak we saklamak aňsat, olary işli sürüjiler üçin amaly we amatly çözgüt edýär.Olar awtoulagyňyzyň halylaryny elementlerden halas etmek üçin hapa, palçykdan, gardan we beýleki galyndylardan ajaýyp gorag üpjün etmek üçin döredildi.

  81DA90UdMqL._AC_SL1500_
  81vR + H + kArL._AC_SL1500_

  Howanyň agyr şertleri bilen ýüzbe-ýüz bolýarsyňyzmy ýa-da gündelik eşikler bilen iş salyşýarsyňyzmy, düşeklerimiz bu meseläni çözýär.Olar çydamly we uzak möhletli ýokary hilli materiallardan ýasalyp, ýakyn ýyllarda awtoulagyňyzyň içki bölegini ygtybarly goramagy üpjün eder.

  Suw geçirmeýän we süýşmäge garşy goldaw bilen meneklere çydamly.Arassalaýyş maslahaty: Iň gowy netijeler üçin vakuum ýa-da sabyn we suw ulanyň

  Awtoulagyňyzyň daşky görnüşini aňsatlyk bilen üýtgetmek üçin birnäçe reňk

  Ölçegler 27. 5 "x 20" Yzky 13 "x 17" Islendik ulagy ýerleşdirmek üçin aňsatlyk bilen kesiň. Harytlar düşekleri bilelikde saklamak üçin uzaldyjy bölek bilen gelýär, önümi awtoulagda goýmazdan ozal bu uzatmany aýyrmaly / kesmeli. .

  91VQykA-o2L._AC_SL1500_

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň