sahypa_banner

Haryt

Ajaýyp fit we stil üçin awtoulag pollary

Gysga düşündiriş:

Kauçuk awtoulag pollary, ulaglaryň köpüsine laýyk gelmek üçin seresaplylyk bilen döredildi.Bu pol pollary, awtoulagyň içki görnüşine gabat gelýän çeýe materialdan ýasalyp, ýarym düzülip bilinýän laýyklygy üpjün edýär.


 • Model:CF FM009
 • Haryt maglumatlary

  Önümiň spesifikasiýasy

  Haryt ady Ajaýyp fit we stil üçin awtoulag pollary
  Marka ady ÇEFANLAR
  Model belgisi CF FM009
  Material PVC
  Funksiýa Gorag
  Önümiň ululygy Adaty ululyk
  Arza Awtoulag
  Reňk Gara
  Gaplamak Kart + Poli halta / Reňk gutusy
  MOQ 500 sany
  Gurşun wagtynyň nusgasy 2-3 gün
  Gurşun wagty 30-40 gün
  Üpjünçilik mümkinçiligi 200Kpcs / aý
  Tölegiň şerti 30% goýum, 70% balans / BL
  Zawodyň derňewi BSCI, Walmart, SCAN, ISO9001, ISO14001

  Önümiň beýany

  71bXPSwDgyL._AC_SL1500_

  [UNIVERSAL FIT] Bu rezin awtoulag pollary, ulaglaryň köpüsine laýyk gelmek üçin seresaplylyk bilen döredildi.Bu pol pollary, awtoulagyň içki görnüşine gabat gelýän çeýe materialdan ýasalyp, ýarym düzülip bilinýän laýyklygy üpjün edýär.

  ]Wagtyň geçmegi bilen deformasiýa ýa-da döwülip bilýän beýleki pollardan tapawutlylykda, düşeklerimiz, hatda agyr ulanylanda-da öz görnüşini we çydamlylygyny saklamak üçin niýetlenendir. Howanyň agyr howa şertlerine duçar bolsaňyz ýa-da gündelik eşikler we ýyrtyklyklar bilen iş salyşýan bolsaňyz, ähli howa pollarymyz wezipe degişlidir.Maşynyňyzyň halylaryny we pollaryny arassa we gurak saklamak bilen, hapa, palçykdan, gardan we beýleki galyndylardan ajaýyp gorag üpjün edýär.

  71vpk88QG4L._AC_SL1500_
  81QWq1DEYEL._AC_SL1500_

  [TRIM-TO-FIT CAR FLOOR MATS] TOUR uniwersal awtoulag pollary, kesilen dizaýny sebäpli ulaglaryň köpüsine laýyk gelýär.Bu aýratynlyk, düşekleri ululykda kesmäge we awtoulagyňyzyň aýratynlyklaryna laýyk gelmäge mümkinçilik bermäge mümkinçilik berýär. Kiçijik sedan ýa-da uly ulagly ulag bar bolsa, kesip bolýan pol pollarymyz awtoulagyňyzyň içki bölegine bökdençsiz ýerleşdirilip bilner.Bu, awtoulagyňyzyň poly üçin iň oňat laýyklygy we iň ýokary goragy üpjün etmegiňizi üpjün edýär. Qualityokary hilli gurluşyk we özleşdirilip bilinýän dizaýny bilen, ähliumumy awtoulag pollarymyz kir, palçyk we beýleki galyndylardan ajaýyp gorag üpjün edýär.Olar könelmegine we ýyrtylmagyna çydamly çydamly materiallardan ýasalyp, ýakyn ýyllarda dowam etjekdigini üpjün edýär.

  [TRIM-TO-FIT CAR FLOOR MATS] FH toparynyň ähliumumy awtoulag pollarynyň düşelgesi dizaýny ulaglaryň köpüsine laýyk bolup biler.Bu aýratynlyk, poluň ölçeglerini kesmäge we ulagyňyzyň aýratynlyklaryna laýyklaşdyrmaga mümkinçilik berýär.

  [DEEP RIDGE CHANNELS] Awtoulag pollarymyzda suwuklyklaryň halylara syzmazlygy üçin ýörite döredilen çuň geriş kanallary bar.Çuň kanallar awtoulagyňyza girýän islendik palçykdan ýa-da kirdenem duzaga düşýär.

  91nXtM75-2L._AC_SL1500_

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň