sahypa_banner

Haryt

Aňsat hyzmat etmek we arassalamak üçin çydamly awtoulag pollary

Gysga düşündiriş:

Düşeklerimiz, awtoulagyňyzyň pollary üçin ajaýyp goragy üpjün edip, çydamly we uzak möhletli ýokary hilli materiallardan ýasalýar.Olar könelmegine we ýyrtylmagyna garşy durmak üçin niýetlenendir we awtoulagyňyzyň içini arassa we arassa görnüşde saklap, aňsatlyk bilen arassalanyp we saklanyp bilner. Amaly artykmaçlyklaryndan başga-da, awtoulag pollarymyz hem awtoulagyňyzyň içki bölegine stil we çylşyrymly element goşýar.Islendik tagamy üçin dürli reňkler we stiller bar we logotipleri, atlary ýa-da beýleki şahsy täsirleri goşmak üçin düzülip bilner.


 • Model:CF FM006
 • Haryt maglumatlary

  Önümiň spesifikasiýasy

  Haryt ady Aňsat hyzmat etmek we arassalamak üçin çydamly awtoulag pollary
  Marka ady ÇEFANLAR
  Model belgisi CF FM006
  Material PVC
  Funksiýa Gorag
  Önümiň ululygy Adaty ululyk
  Arza Awtoulag
  Reňk Gara
  Gaplamak Kart + Poli halta / Reňk gutusy
  MOQ 500 sany
  Gurşun wagtynyň nusgasy 2-3 gün
  Gurşun wagty 30-40 gün
  Üpjünçilik mümkinçiligi 200Kpcs / aý
  Tölegiň şerti 30% goýum, 70% balans / BL
  Zawodyň derňewi BSCI, Walmart, SCAN, ISO9001, ISO14001

  Önümiň beýany

  2

  Omörite dizaýn: Düşeklerimiz, awtoulagyňyzyň pollary üçin ajaýyp goragy üpjün edip, çydamly we uzak möhletli ýokary hilli materiallardan ýasalýar.Olar könelmegine we ýyrtylmagyna garşy durmak üçin niýetlenendir we awtoulagyňyzyň içini arassa we arassa görnüşde saklap, aňsatlyk bilen arassalanyp we saklanyp bilner. Amaly artykmaçlyklaryndan başga-da, awtoulag pollarymyz hem awtoulagyňyzyň içki bölegine stil we çylşyrymly element goşýar.Islendik tagamy üçin dürli reňkler we stiller bar we logotipleri, atlary ýa-da beýleki şahsy täsirleri goşmak üçin düzülip bilner.

  Täzeçillik materialy: Qokary hilli termoplastiki elastomer birleşýän material TPE we matalar suw geçirmeýär.Düşegimiz awtoulagyňyzdakylaryň hemmesini goraýan zäherli, yssyz we ekologiýa taýdan arassa materiallardyr.Eger bukulsa, olary 12 sagat ýere goýuň (ýa-da saç guradyjy ulanyň) we olar öňki görnüşine gaýdyp gelerler.

  1
  3

  Howany goramak: Suw geçirmeýän we kirden goraýan. Weatherhli howa pollarynyň düşekleri çäge, palçyk, gar tutýar.Hapa goýman arassalamak aňsat.

  Gurmak we arassalamak aňsat: Asyl dizaýna görä, diňe düşekleri gerekli ýerde goýmaly we täze içki giňişlik peýda bolýar.Düşeklerimizi arassalamak hem aňsat.Olary diňe awtoulagdan çykarmaly, çygly polotensa bilen süpürmeli ýa-da göni ýuwmaly, soň bolsa täzeden goýmaly.

  4

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň