sahypa_banner

Haryt

Premium hili we işleýşi üçin mikroblara garşy mat

Gysga düşündiriş:

Öňden we yzky pollardan ýasalan 4 bölekli awtoulagymyz, poluňyzyň pollaryny hemmetaraplaýyn goramagy üpjün edýär.Highokary hilli materiallardan ýasalan matalarymyz, iň agyr şertlere garşy durmak üçin niýetlenendir, awtoulagyňyzy palçykdan, gardan, hapalardan, dökülmelerden we başga zatlardan goraýar. Haýsy howa şertlerine duçar bolsaňyz ýa-da gündelik eşikler we ýyrtyklar bilen iş salyşsaňyz, düşeklerimiz wezipe degişlidir.Maşynyňyzyň halylaryny we pollaryny arassa we gurak saklamak bilen, hapa, palçykdan, gardan we beýleki galyndylardan ajaýyp gorag üpjün edýär.


 • Model:CF FM011
 • Haryt maglumatlary

  Önümiň spesifikasiýasy

  Haryt ady Premium hili we işleýşi üçin mikroblara garşy mat
  Marka ady ÇEFANLAR
  Model belgisi CF FM011
  Material PVC
  Funksiýa Gorag
  Önümiň ululygy Adaty ululyk
  Arza Awtoulag
  Reňk Gara
  Gaplamak Kart + Poli halta / Reňk gutusy
  MOQ 500 sany
  Gurşun wagtynyň nusgasy 2-3 gün
  Gurşun wagty 30-40 gün
  Üpjünçilik mümkinçiligi 200Kpcs / aý
  Tölegiň şerti 30% goýum, 70% balans / BL
  Zawodyň derňewi BSCI, Walmart, SCAN, ISO9001, ISO14001

  Önümiň beýany

  71LbMYj0olL._AC_SL1500_

  Öňden we yzky pollardan ýasalan 4 bölekli awtoulagymyz, poluňyzyň pollaryny hemmetaraplaýyn goramagy üpjün edýär.Highokary hilli materiallardan ýasalan matalarymyz, iň agyr şertlere garşy durmak üçin niýetlenendir, awtoulagyňyzy palçykdan, gardan, hapalardan, dökülmelerden we başga zatlardan goraýar. Haýsy howa şertlerine duçar bolsaňyz ýa-da gündelik eşikler we ýyrtyklar bilen iş salyşsaňyz, düşeklerimiz wezipe degişlidir.Maşynyňyzyň halylaryny we pollaryny arassa we gurak saklamak bilen, hapa, palçykdan, gardan we beýleki galyndylardan ajaýyp gorag üpjün edýär.

  Düşeklerimizdäki gerişler we çuň çukurlar hapa we galyndylary netijeli saklamak üçin döredilip, awtoulagyňyzyň içerki bölegine ýaýramagynyň öňüni alýar.Bu, iň agyr şertlerde-de awtoulagyňyzyň polunyň arassa we goralmagyny üpjün edýär. Amaly peýdalaryndan başga-da, düşeklerimizi çalt we kynçylyksyz arassalamaga mümkinçilik berýän dizaýn bilen arassalamak we saklamak aňsat.Diňe çygly mata bilen süpüriň ýa-da has çuňňur arassalamak üçin şlang bilen öçüriň.

  71Xa64TJH4L._AC_SL1500_
  91CLZVQq6qL._AC_SL1500_

  Bu önümiň skid däl dizaýny, goşmaça howpsuzlyk we durnuklylygy üpjün edip, poluň süýşmeginiň ýa-da süýşmeginiň öňüni almaga kömek edýän ajaýyp aýratynlykdyr.Mundan başga-da, gara reňk dürli bezeg stilleriniň üstüni ýetirip bilýän ýumşak we ajaýyp görnüşdir.

  Skid däl dizaýnyň başga bir artykmaçlygy, pollary çyzgylardan we hereket ýa-da sürtülme sebäpli dörän zeperlerden goramaga kömek edip biler.Aýak hereketi köp bolan ýa-da agyr zatlar ýygy-ýygydan aýlanýan ýokary ulagly ýerlerde bu aýratyn möhüm bolup biler.

  Bejeriş nukdaýnazaryndan önümi has çylşyrymly arassalamak usullary bilen deňeşdirilende wagt we güýji tygşytlap bilýän diňe suw bilen arassalamak aňsat.Umuman aýdanyňda, skid däl dizaýnyň we aňsat arassa gara reňkiň utgaşmasy bu önümi çydamly we amaly pol çözgüdi gözleýän her bir adam üçin ajaýyp saýlama edýär.

  Öňki Mat: 18.9 '' × 28 '' Yzky Mat: 16 '' × 17,7 ''

  81IyP + 58ETL._AC_SL1500_

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň