sahypa_banner

Haryt

“AllSeasons” awtoulag pollaryny ýylyň dowamynda goramak üçin

Gysga düşündiriş:

Flex Tough - Ösen öndürijilik rezin polimerlerimiz, döwülmezligi, bölünmezligi ýa-da deformasiýa edilmezligi üçin aşa şertler üçin synag edilýär.

Süýşmeýän gysgyç - Matanyň gymyldamazlygy üçin aşaky rezin reňkli düwünler - Aýagyňyzy çekmek we rahatlyk bermek üçin ýokarsyndaky ergonomiki çukurlar.Içerki gurnama


 • Model:CF FM003
 • Haryt maglumatlary

  Önümiň spesifikasiýasy

  Haryt ady “AllSeasons” awtoulag pollaryny ýylyň dowamynda goramak üçin
  Marka ady ÇEFANLAR
  Model belgisi CF FM003
  Material PVC
  Funksiýa Gorag
  Önümiň ululygy Adaty ululyk
  Arza Awtoulag
  Reňk Gara
  Gaplamak Kart + Poli halta / Reňk gutusy
  MOQ 500 sany
  Gurşun wagtynyň nusgasy 2-3 gün
  Gurşun wagty 30-40 gün
  Üpjünçilik mümkinçiligi 200Kpcs / aý
  Tölegiň şerti 30% goýum, 70% balans / BL
  Zawodyň derňewi BSCI, Walmart, SCAN, ISO9001, ISO14001

  Önümiň beýany

  4

  Flex Tough - Ösen öndürijilik rezin polimerlerimiz, döwülmezligi, bölünmezligi ýa-da deformasiýa edilmezligi üçin aşa şertler üçin synag edilýär.

  Süýşmeýän gysgyç - Matanyň gymyldamazlygy üçin aşaky rezin reňkli düwünler - Aýagyňyzy çekmek we rahatlyk bermek üçin ýokarsyndaky ergonomiki çukurlar.Içerki gurnama

  Goramak üçin gurlan - Dökülmelerden ýa-da galyndylardan goraň - Rainagyş, Gar, Palçyk we başgalar arkaly dowam eder

  Gabat gelmek üçin niýetlenen - Awtoulagyňyzyň pol konturlaryna diňe bir jübüt gaýçy bilen laýyk gelmek üçin ýasaldy

  5
  2

  Gurmakdan ozal Ölçegleri barlaň - Öň (30 "L x 21.5" W) Yzky (58 "L x 18" W)

  Eko-tehnologiýa önümleri - yssyz EVA kauçukdan ýasalan we SGS Europeanewropa standarty tarapyndan tassyklanan;HEPA

  Bellik: Bölümdäki model belgisi (OF-923-BK) we DP-de (MT-923-BK) model belgisi, ammaryň we öndürijimiziň arasynda Model adynyň biri-biri bilen çalşylýan önümidir.

  6

  Bellik:Awtoulag pollaryny ýasamak, howp abanmazlygy üçin seresaplylygy talap edýär.Düşekleriň ygtybarly gabat gelmegini we pedallara ýa-da dolandyryşlara päsgel bermezligini üpjün etmek üçin öndürijiniň görkezmelerini okamak we ýerine ýetirmek möhümdir.Könelmegiň we zaýalanmagyň alamatlaryna göz aýlaň we zerur bolsa düşekleri çalşyň.Düşeklere haýsydyr bir zatlary ýa-da galyndylary goýmakdan gaça duruň, sebäbi bu awtoulagyň işleýşine päsgel berip biler.Çygly matalary aýyryň we doly guramagyna ýol beriň, sebäbi çygly matalar süýşmegine we ýykylmagyna sebäp bolup biler.Sürüp barýarkaňyz hereketiň öňüni almak üçin süýşmedik matalar awtoulagyň poluna pugta berkidilmelidir.Awtoulag pollaryny ulanmak barada aladalaryňyz ýa-da soraglaryňyz bar bolsa öndürijiden ýa-da ökde mehanikden maslahat soraň.Bu howpsuzlyk görkezmelerini berjaý etmek bilen, awtoulagyň pollaryny goramak bilen bir hatarda arassa we arassaçylyk içerini saklap, awtoulag pollarynyň düşekleriniň howpsuz we netijeli ulanylmagyny üpjün edip bilersiňiz.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň