sahypa_banner

Haryt

Custöriteleşdirilen rahatlyk we goldaw üçin sowadyjy oturgyç ýassygy

Gysga düşündiriş:

DÖWRÜN GÖRNÜŞI WE FATIGUE - ortopediki gel oturgyç ýassygymyz ajaýyp koksiks goldawyny üpjün edýär we aşaky arka ştammyny, siyatikany, lomber ştammyny we koksiks şikesini ýeňilleşdirýär.Oturan ýadawlyk bilen hoşlaşyň we rahatlamak üçin salam!


 • Model:CF SC005
 • Haryt maglumatlary

  Önümiň spesifikasiýasy

  Haryt ady 12V Elektrikli oturgyç
  Marka ady ÇEFANLAR
  Model belgisi CF HC001
  Material Poliester / Mahmal
  Funksiýa Köşeşdiriji ýyly
  Önümiň ululygy 98 * 49 sm
  Kuwwat bahasy 12V, 3A, 36W
  Maks Temp 45 ℃ / 113 ℉
  Kabeliň uzynlygy 135 sm
  Arza Awtoulag, wilka bilen öý / ofis
  Reňk Gara / çal / goňur sazlaň
  Gaplamak Kart + Poli halta / Reňk gutusy
  MOQ 500 sany
  Gurşun wagtynyň nusgasy 2-3 gün
  Gurşun wagty 30-40 gün
  Üpjünçilik mümkinçiligi 200Kpcs / aý
  Tölegiň şerti 30% goýum, 70% balans / BL
  Şahadatnama CE / RoHS / PAH / PHT / FMVSS302
  Zawodyň derňewi BSCI, Walmart, SCAN, ISO9001, ISO14001

  Önümiň beýany

  Custöriteleşdirilen rahatlyk we goldaw üçin sowadyjy oturgyç ýassygy (3)

  DÖWRÜN GÖRNÜŞI WE FATIGUE - ortopediki gel oturgyç ýassygymyz ajaýyp koksiks goldawyny üpjün edýär we aşaky arka ştammyny, siyatikany, lomber ştammyny we koksiks şikesini ýeňilleşdirýär.Oturan ýadawlyk bilen hoşlaşyň we rahatlamak üçin salam!

  DÖWRÜN & SAGLYK - Maýyplar üçin oturgyç ýassygymyzyň dem alýan dizaýny, bogunlara kislorod bermek, gan aýlanyşyny we umumy saglygy ösdürmek üçin gan aýlanyşyny ýokarlandyrýar.Maýyp oturgyç ulanyjylary ýa-da hereketi çäkli adamlar üçin amatly.

  Omöriteleşdirilen rahatlyk we goldaw üçin sowadyjy oturgyç ýassygy (1)
  Custöriteleşdirilen rahatlyk we goldaw üçin sowadyjy oturgyç ýassygy (4)

  WERSATILE & PORTABLE - Gel oturgyç ýassygymyzy götermek aňsat we agramy 3 kilograma ýetmeýär, bu ofis işlerine, ýük awtoulag sürüjilerine, göwreli aýallara we uçar syýahatyna amatly bolýar.Islendik ulular stoluna ýa-da kompýuter oturgyjyna gabat gelýär, nirä barsaňam rahatlyk berýär.

  Arassalamak we saklamak aňsat - Gel oturgyçlarymyz, el we maşyn ýuwulýan, süýşmeýän oturgyç örtügi bilen gelýär.Arassalamak şemaldyr - diňe fermuar açyň, oturgyç ýassygyny çykaryň we guratmak üçin suw bilen ýuwuň.

  Custöriteleşdirilen rahatlyk we goldaw üçin sowadyjy oturgyç ýassygy (5)

  Ine, oturgyç ýassygy üçin ulanyş görkezmelerini sözlemegiň käbir alternatiw usullary:
  Ushassany ulanmazdan ozal, oturmak zerurlyklaryňyza we duruş goldawy ýa-da goşmaça rahatlyk üçin ýassyk ýaly birini saýlaň.
  Aşaky arkaňyza, biliňize we budlaryňyza laýyk deňleşmegi we goldawy üpjün etmek üçin ýassygy oturgyjyň üstünde goýuň.
  Uzak wagtlap oturanyňyzda ýa-da süreniňizde dogry duruş we rahatlygy üpjün etmek üçin ýassygy sazlaň.
  Yassyk ýassygy syýahatda ýa-da ýolda ulanýan bolsaňyz, sumkada ýa-da çemodanda aňsatlyk bilen göterip boljak ýeňil we göçme görnüşi saýlaň.
  Ushassany arassalanyňyzda, ýassygyň zaýalanmagynyň öňüni almak we onuň görnüşini we hilini saklamagy üçin öndürijiniň görkezmelerini üns bilen ýerine ýetiriň.
  Düşek indi zerur goldawy ýa-da rahatlygy üpjün etmeýän bolsa, oňaýsyzlygyň we saglyk meseleleriniň öňüni almak üçin täzesini çalyşyň.
  Yassyk ýassygy lukmançylyk kömegi ýa-da bel agyry ýa-da siyatika ýaly ýöriteleşdirilen goldawy talap edip biljek şertlerde ulanmaň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň