sahypa_banner

Haryt

Weatherhli howany goramak üçin rezin pol

Gysga düşündiriş:

Gabat gelmek üçin niýetlenendir - Awtoulagyňyzyň pol konturlaryny diňe bir jübüt gaýçy bilen sazlamak üçin ýasaldy - Gurmakdan ozal ölçegleri barlaň - Ölçegi: öň tarapy (27 ini 18 inç.) Arka (17 in. X 54 in.)

Süýşmeýän gysgyç - Matanyň gymyldamazlygy üçin aşaky rezin reňkli düwünler - Aýagyňyzy çekmek we rahatlyk bermek üçin ýokarsyndaky ergonomiki çukurlar.Washuwulýan


 • Model:CF FM002
 • Haryt maglumatlary

  Önümiň spesifikasiýasy

  Haryt ady Weatherhli howany goramak üçin rezin pol
  Marka ady ÇEFANLAR
  Model belgisi CF FM002
  Material PVC
  Funksiýa Gorag
  Önümiň ululygy Adaty ululyk
  Arza Awtoulag
  Reňk Gara
  Gaplamak Kart + Poli halta / Reňk gutusy
  MOQ 500 sany
  Gurşun wagtynyň nusgasy 2-3 gün
  Gurşun wagty 30-40 gün
  Üpjünçilik mümkinçiligi 200Kpcs / aý
  Tölegiň şerti 30% goýum, 70% balans / BL
  Zawodyň derňewi BSCI, Walmart, SCAN, ISO9001, ISO14001

  Önümiň beýany

  4

  Gabat gelmek üçin niýetlenendir - Awtoulagyňyzyň pol konturlaryny diňe bir jübüt gaýçy bilen sazlamak üçin ýasaldy - Gurmakdan ozal ölçegleri barlaň - Ölçegi: öň tarapy (27 ini 18 inç.) Arka (17 in. X 54 in.)

  Süýşmeýän gysgyç - Matanyň gymyldamazlygy üçin aşaky rezin reňkli düwünler - Aýagyňyzy çekmek we rahatlyk bermek üçin ýokarsyndaky ergonomiki çukurlar.Washuwulýan

  5
  2

  Goramak üçin gurlan - Dökülen ýerlerden ýa-da galyndylardan goraň - Rainagyş, gar, palçyk we başga-da köp wagtlap gurlar - Süýşmä garşy goldaw - Doly goramak üçin öň, arka we magistral çyzgysy

  Pleönekeý gurnama - Çekilenden soň pişikleri awtoulagyňyzyň gatyna ýerleşdiriň - Islendik hapa we dökülen matlary aňsatlyk bilen aýyryň we arassalaň.

  Ösen öndürijilik rezin polimerlerimiz, döwülmezligi, bölünmezligi ýa-da deformasiýa edilmezligi üçin aşa şertler üçin synag edilýär.

  6

  Ine, awtoulag pollaryny ulananyňyzda ýadyňyzda saklamaly käbir howpsuzlyk çäreleri:

  • Awtoulag pollaryny ulanmazdan ozal öndürijiniň görkezmelerini hemişe okaň we ýerine ýetiriň.

  • Pol pollarynyň dogry ölçegdigine we ygtybarly ýerleşdirilendigine göz ýetiriň we ulagyň pedallarynyň ýa-da dolandyryşlarynyň dogry işlemegine päsgel bermäň.

  • Pol pollaryny ýapmaň, sebäbi bu sürüp barýarka süýşmegine ýa-da süýşmegine sebäp bolup biler.

  • Pol pollarynyň könelmegini, ýyrtylmagyny ýa-da zaýalanmagyny yzygiderli barlaň we zerur bolsa çalşyň.

  • Ulagyň dogry işlemegine päsgel berip biljek zatlary ýa-da galyndylary pol düşeklerine goýmaň.

  • Pol pollary çygly ýa-da çygly bolsa, ulagdan çykaryň we gaýtadan ulanmazdan ozal doly guramagyna ýol beriň.

  • Bar bolan haly pollarynyň ýa-da beýleki pol örtükleriniň üstünde pol düşeklerini ulanmaň.

  • Eger pol pollarynyň süýşmeýän arkasy bar bolsa, ulagyň poluna dogry berkidilendigine göz ýetiriň.

  • Awtoulagyň pollaryny ulanmak barada aladalaryňyz ýa-da soraglaryňyz bar bolsa, maslahat üçin öndüriji ýa-da ökde mehanik bilen maslahatlaşyň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň