sahypa_banner

Haryt

Düzülip bilinýän amp gijikdirilen taýmer bilen EV zarýad bekedi

Gysga düşündiriş:

Bu 1-nji we 2-nji derejeli zarýad beriji elektrik ulaglary üçin ygtybarly we amatly zarýad bermek üçin niýetlenendir.“Ev 2” güýçlendirijimiz bilen 6X has çalt zarýad almagy başdan geçirip bilersiňiz.Elektrikli awtoulag zarýad berijisi, ulag ýollarynda we garaageslarda zarýad bermegiň köp talaplaryny ýerine ýetirýän 25FT kabel bilen gelýär. Kabel nebite çydamly, suw geçirmeýän we UV çydamly ýokary hilli TPE materialdan ýasalýar.


Haryt maglumatlary

Önümiň beýany

ou01 (1)

Islendik wagt, islendik ýerde zarýad beriň: 1-nji we 2-nji derejeli zarýad beriji elektrik ulaglary üçin ygtybarly we amatly zarýad bermek üçin döredildi.“Ev 2” güýçlendirijimiz bilen 6X has çalt zarýad almagy başdan geçirip bilersiňiz.Elektrikli awtoulag zarýad berijisi, ulag ýollarynda we garaageslarda zarýad bermegiň köp talaplaryny ýerine ýetirýän 25FT kabel bilen gelýär. Kabel nebite çydamly, suw geçirmeýän we UV çydamly ýokary hilli TPE materialdan ýasalýar.

Qualityokary hilli kabel sowuk ýylylyga garşylyk: Kabeliň daşky materialy bolan TPU has könelişýär we zarýad ýitgisini azaltmak üçin kabel ýadrosy kislorodsyz arassa mis kabeli deformasiýa etmeýär Suw geçirmeýän we ýangyn saklaýjy, gyzdyrmak aňsat däl, has durnukly zarýad
Howpsuzlyk kepilnamasy, has ygtybarly zarýad bermek: Öý üçin döredilen bu zarýad beriji, aşa woltdan goramak, aşa köp goramak, gysga utgaşma we ýyldyrymdan goramak ýaly birnäçe howpsuzlyk aýratynlyklary bilen enjamlaşdyrylandyr.Bu aýratynlyklar, zarýad beriş prosesinde ulagyňyzyň we zarýad beriş ulgamyňyzyň goralmagyny üpjün edýär. Bu 2-nji derejeli zarýad beriji kepillendirilen we berk UL we FCC ülňülerine laýyk gelýär, ýokary howpsuzlyk we hil derejesini üpjün edýär.

3
surat_01 (9)

Electrichli elektrik ulaglary üçin amatly: Göçme EV zarýad berijimiz 110V we 240V zarýad bermegi goldaýar we dürli elektrik ulaglary bilen sazlaşykly edýär.Şeýle hem, Demirgazyk Amerikadaky elektrik ulaglarynyň köpüsi üçin adaty zarýad beriji birleşdiriji J1772 wilkasy bar.Şeýle hem bu elektrik ulagy zarýad beriş stansiýasyny zarýad beriş wagtyny kesgitlemek üçin ulanyp bilersiňiz.BELLIK: Tesla SAE J1772 adapterini talap edýär.

Häzirki Düzgünnama, Wagt ätiýaçlygy: Bu derejeli 2 zarýad berijiniň iň ýokary çykaryş güýji 3,5 KW, sazlap bolýan häzirki derejesi bolsa 16A / 13A / 10A / 8A.Bu zarýad beriş kabeli elektrik awtoulagyňyza çalt we täsirli zarýad berip biler.Iň ýokary sagatlarda elektrik energiýasynyň arzan bahasyndan lezzet almaga mümkinçilik berýär.Başlangyç wagty zarýad beriň we ýatanyňyzda pul tygşytlaň.

16A_01 (7)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň