sahypa_banner

Haryt

AC Europeanewropa standart görnüşi 2-nji dişli çalşyk akylly göçme güýçlendiriji.

Gysga düşündiriş:

iň häzirki zaman bäş derejeli elektrik ulagy zarýad bekedi!Söwda we şahsy peýdalanmak üçin niýetlenen bu zarýad bekedi, ähli elektrik ulagy modelleri üçin ygtybarly we täsirli zarýad beriş çözgütlerini üpjün edýär.


Haryt maglumatlary

Önümiň beýany

ou01 (1) ou01 (2) ou01 (3) ou01 (4) ou01 (5) ou01 (6) ou01 (7) ou01 (8) ou01 (9) ou01 (10) ou01 (11) ou01 (12)

iň häzirki zaman bäş derejeli elektrik ulagy zarýad bekedi!Söwda we şahsy peýdalanmak üçin niýetlenen bu zarýad bekedi, ähli elektrik ulagy modelleri üçin ygtybarly we täsirli zarýad beriş çözgütlerini üpjün edýär.

AC Europeanewropa standart görnüşi 2-nji dişli çalşyk akylly göçme zarýad beriji. Akylly temperatura gözegçilik syzdyryş goragy

Zarýad beriş stansiýamyz, aşa woltly gorag, aşa tokdan goramak we ýerüsti näsazlyklary ýüze çykarmak ýaly ösen howpsuzlyk aýratynlyklary bilen enjamlaşdyrylandyr.Zarýad beriş stansiýamyzyň ýumşak we döwrebap dizaýny diňe bir estetiki taýdan ýakymly bolman, eýsem çydamly we howa çydamly, ony içerde we daşarda ulanmak üçin amatly edýär.

Uzak möhletli ulanmak üçin içerki akylly temperatura batareýasynyň goragy. Akylly dolandyryş, köp gorag we has köp howpsuzlyk. Gysga utgaşmany, syzmagy we aşa gyzgynlygy kesgitläň we 1s güýji kesiň.

Cableokary hilli kabel sowuk ýylylyga garşylyk .

Ulanyjy üçin amatly dolandyryşlar we zarýad beriş prosesi barada hakyky wagtda maglumat berýän açyk sanly displeý bilen zarýad beriş stansiýasy işlemek aňsat.Şeýle hem, batareýa doly zarýad alnandan soň zarýad bermegi bes edýän, iň ýokary howpsuzlygy we netijeliligi üpjün edýän awtomatiki ýapmak funksiýasy bar.

Müşderileriňize EV zarýad beriş hyzmatlaryny hödürlemek isleýän işewür eýesi ýa-da ygtybarly zarýad beriş çözgütlerine mätäç bir EV eýesi bolsun, bäş derejeli elektrik ulagy zarýad beriş stansiýamyz iň oňat çözgütdir.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň