sahypa_banner

Haryt

AC Europeanewropanyň standart görnüşi2 [üýşmek birikmesi çyzygy] goşa kelleli zarýad beriji ýarag kellesi EV zarýad beriji we “Smart” göçme güýçlendiriji oýnaýar

Gysga düşündiriş:

Bir EV üçin zarýad bermek üçin sagatda 31 mil aralygy ýa-da iki EV üçin zarýad bermek üçin sagatda 15 mil aralygy dikeldýär (EV ýasaýşyňyza we modeliňize baglylykda).
Içerde ýa-da açyk gurnama üçin berk, doly möhürlenen NEMA 4 berkitmesi bar.
Garaageyňyzdan ýa-da ulag ýoluna ýeterlik derejede 25 futly J1772 zarýad kabelini öz içine alýar.


Haryt maglumatlary

Önümiň beýany

16A_01 (1)

16A_01 (2)

16A_01 (3)

16A_01 (4)

16A_01 (5)

16A_01 (6)

16A_01 (7)

16A_01 (8)

16A_01 (9)

Öýde çalt zarýad bermek Iki goşa zarýad beriji:
Bir EV üçin zarýad bermek üçin sagatda 31 mil aralygy ýa-da iki EV üçin zarýad bermek üçin sagatda 15 mil aralygy dikeldýär (EV ýasaýşyňyza we modeliňize baglylykda).
Içerde ýa-da açyk gurnama üçin berk, doly möhürlenen NEMA 4 berkitmesi bar.
Garaageyňyzdan ýa-da ulag ýoluna ýeterlik derejede 25 futly J1772 zarýad kabelini öz içine alýar.

Howpsuz we uniwersal Her ClipperCreek zarýad bekedi:
Garaşsyz Milli ykrar edilen synag laboratoriýasy (NRTL) tarapyndan tassyklanan howpsuzlyk.
Her gezek ygtybarly zarýady üpjün etmek üçin awtoulag öndürijileriniň standartlaryna guruldy we synagdan geçirildi.
Plhli plugin ulaglary bilen gabat gelýär (käbirlerine adapter gerek bolup biler).

EVSE gurmak üçin pul töleýär
Elektrik bilen ýangyç benzinden has arzan - ortaça 75% arzan.
Salgyt ýeňillikleri we ýeňillikler käbir ýerlerde elektrik awtoulag zarýad berijisiniň satyn almak we gurnamak çykdajylaryny 100% töweregi öwezini dolup biler.
EVerli arassa howa topary, peýdaly kompaniýa we döwlet hökümeti bilen habarlaşyň, sebitiňizde EV zarýad beriş höwesleriniň bardygyny görüň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň