sahypa_banner

Haryt

Uzak möhletli ulanmak üçin çydamly material bilen ýörite awtoulag oturgyjy.

Gysga düşündiriş:

DÜŞÜNJELER WE DÖWRELERDE GARŞY GÖRNÜŞLER - Bu täze awtoulagyňyz üçin iň oňat oturgyç örtügi, hatda size täze gelen awtoulag.Awtoulagyňyzyň içindäki dökülmelerden we tegmillerden doly yzky oturgyç goragyny hödürleýär.


 • Model:CF SC0010
 • Haryt maglumatlary

  Önümiň spesifikasiýasy

  Haryt ady Uzak möhletli ulanmak üçin çydamly material bilen ýörite awtoulag oturgyçlary.
  Marka ady ÇEFANLAR
  Model belgisi CF SC0010
  Material Poliester
  Funksiýa Gorag
  Önümiň ululygy 95 * 48 sm
  Kuwwat bahasy 12V, 3A, 36W
  Kabeliň uzynlygy 150 sm
  Arza Awtoulag, wilka bilen öý / ofis
  Reňk Gara / çal / goňur sazlaň
  Gaplamak Kart + Poli halta / Reňk gutusy
  MOQ 500 sany
  Gurşun wagtynyň nusgasy 2-3 gün
  Gurşun wagty 30-40 gün
  Üpjünçilik mümkinçiligi 200Kpcs / aý
  Tölegiň şerti 30% goýum, 70% balans / BL
  Şahadatnama CE / RoHS / PAH / PHT / FMVSS302
  Zawodyň derňewi BSCI, Walmart, SCAN, ISO9001, ISO14001

  Önümiň beýany

  DÜZGÜNLER WE DÖWRELERDEN GORAMAK - Bu täze awtoulagyňyz üçin iň oňat oturgyç örtügi, hatda size täze gelen awtoulag.Awtoulagyňyzyň içindäki dökülmelerden we tegmillerden doly yzky oturgyç goragyny hödürleýär.

  SUW GÖRNÜŞIMundan başga-da, oturgyç örtüginde ulanylýan neopren köpügi suwa çydamly we galyndylara, çyglara we bakteriýalara çydamly bolup, awtoulagyňyzyň içki böleginiň arassa we täze bolmagyny üpjün edýär.Oturgyç örtükleri, ulag süreniňizde goşmaça rahatlyk üçin howpsuzlyk howa ýassygy we howpsuzlyk kemeri ýaly howpsuzlyk aýratynlyklarynyň köpüsine laýyk gelýär.Mundan başga-da, oturgyç örtügi gündelik ulanylyşyň könelmegine we oturgyjynyň uzak wagtlap dowam etmegini üpjün edip bilýän ýokary hilli materialdan ýasalýar.Umuman aýdanyňda, bu aýratynlyklar awtoulagynyň içini arassa we amatly saklamak isleýän her bir adam üçin gymmatly maýa goýumyny öz içine alýar.

  DÖWRÜN MATERIAL - oturgyç örtükleriniň içki gatlagy ýolagçylara ýassyk we goldaw berýän köpük ýa-da pagta ýaly ýumşak we dem alýan materialdan ýasalýar.Bu, uzak ýolagçylarda-da gündelik gatnawyňyzyň rahat we rahat bolmagyny üpjün edýär.Mundan başga-da, “Poly” garyndysy daşky material diňe bir ýeňil bolman, eýsem çydamly we arassalamak aňsat, bu oturgyç örtükleriniň könelmeginden we ýyrtylmagyndan, dökülmeginden we tegmillerinden goralýandygyny aňladýar.Mundan başga-da, “Poly” daşky material bilen üpjün edilýän ýokary howa çalşygy, yssy howa şertlerinde-de oturgyçlaryň salkyn we gurak bolmagyny üpjün edýär, oňaýsyzlygyň we deriň döremeginiň öňüni alýar.Umuman aýdylanda, bu üns bilen saýlanan materiallar we dizaýn aýratynlyklary bu awtoulag oturgyjyny gündelik gatnaw zerurlyklaryňyz üçin amaly we amatly çözgüdi döredýär.

  UNIVERSAL FIT - Yzky oturgyç oturgyçlarymyz awtoulaglar, ýük awtoulaglary we ulaglar ýaly ulaglaryň köpüsine laýyk gelýär.Örtüginiň boýy 55 "ini x 44".Gurmazdan ozal ölçegleri we önüm suratlaryny barlaň.
  AASsat gurnama - Täze ulagyňyz üçin iň gowy maýa goýum hem iň çalt bolup biler.Stepönekeý 4 ädimli gurnama gollanmasyna eýeriň we birnäçe minutyň içinde gidip bilersiňiz


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň