sahypa_banner

Haryt

Suw geçirmeýän awtoulag oturgyjy anti-statik mata bilen örtülendir

Gysga düşündiriş:

[GATNAŞYK GARŞY


 • Model:CF SC0011
 • Haryt maglumatlary

  Önümiň spesifikasiýasy

  Haryt ady Suw geçirmeýän awtoulag oturgyçlary anti-statik mata bilen örtülýär
  Marka ady ÇEFANLAR
  Model belgisi CF SC0011
  Material Poliester
  Funksiýa Gorag
  Önümiň ululygy 95 * 48 sm
  Kuwwat bahasy 12V, 3A, 36W
  Kabeliň uzynlygy 150 sm
  Arza Awtoulag, wilka bilen öý / ofis
  Reňk Gara / çal / goňur sazlaň
  Gaplamak Kart + Poli halta / Reňk gutusy
  MOQ 500 sany
  Gurşun wagtynyň nusgasy 2-3 gün
  Gurşun wagty 30-40 gün
  Üpjünçilik mümkinçiligi 200Kpcs / aý
  Tölegiň şerti 30% goýum, 70% balans / BL
  Şahadatnama CE / RoHS / PAH / PHT / FMVSS302
  Zawodyň derňewi BSCI, Walmart, SCAN, ISO9001, ISO14001

  Önümiň beýany

  [GATNAŞYK GARŞY

  [AIRBAG GATNAŞYK] Öňdäki oturgyç awtoulag oturgyçlarymyzda howa ýassygy ýerleşdirmäge mümkinçilik berýän gapdalda ýörite tikiş bar.Resmi taýdan synag edildi, gapaklarymyzy ygtybarly awtoulag oturgyjy goraýjy etdi.Gurnama wagtynda, gapagyň "Howa ýassygy" bellikleriniň awtoulagyň gapylaryna seredýändigine göz ýetiriň.

  [Maşyn ýuwulýan ýer] Awtoulagyňyzyň oturgyçlarynyň üstündäki dökülmeler, hapalar ýa-da tegmiller hakda alada etmegiň zerurlygy ýok, sebäbi olar maşyn ýuwulýar!Maşynyň oturgyjynyň gapagyny, maşyn ýuwulmagyny we howany guradyň.

  [GÖRNÜŞ GÖRNÜŞIGapaklarda arka we aşaky gapakda 3 sany fermuar we gapdaldan doly gorag alsaňyz ýa-da yzky goluňyzy ulanyp, yzky oturgyjyňyzy erkin hereket edip bilersiňiz.

  [UNIVERSAL FIT] semiarym ýöriteleşdirilen awtoulag oturgyjymyz, ulaglaryň köpüsine bazardaky beýleki uniwersal örtüklerden has laýyk gelýär.Dizaýnymyzda, gözleýän adaty görnüşiňiz üçin gysgyç, aşaky oturgyçdaky gaýyşlar we başga-da köp zat üçin baş açylýan ýerdäki çeňňek we aýlawly gaýyşlar bar.

  ]

  [Ajaýyp dizaýn] FH Group-yň mata awtoulag oturgyçlarynyň nusgawy, ýöne ajaýyp dizaýnlary bilen awtoulagyňyzyň içki görnüşini güýçlendiriň.Aýallar, erkekler we hemmeler üçin awtoulag oturgyçlarynyň doly toplumyny hödürleýäris!


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň