sahypa_banner

Haryt

Awtoulag oturgyjy, aňsat arassalamak üçin suw geçirmeýän materiallary öz içine alýar

Gysga düşündiriş:

Yzky oturgyjyňyzy adamyň iň gowy dostundan goraň: Ultra çydamly we suw geçirmeýän Oksford matasynyň dört gatlagy awtoulagyňyzy dyrnaklardan, kirpiklerden, dökülmelerden, palçyk penjelerinden we güjük hadysalaryndan goraýar!


 • Model:CF SC008
 • Haryt maglumatlary

  Önümiň spesifikasiýasy

  Haryt ady Awtoulag oturgyçlary aňsat arassalamak üçin suw geçirmeýän materiallary örtýär
  Marka ady ÇEFANLAR
  Model belgisi CF SC008
  Material Poliester
  Funksiýa Gorag
  Önümiň ululygy 95 * 48 sm
  Kuwwat bahasy 12V, 3A, 36W
  Kabeliň uzynlygy 150 sm
  Arza Awtoulag, wilka bilen öý / ofis
  Reňk Gara / çal / goňur sazlaň
  Gaplamak Kart + Poli halta / Reňk gutusy
  MOQ 500 sany
  Gurşun wagtynyň nusgasy 2-3 gün
  Gurşun wagty 30-40 gün
  Üpjünçilik mümkinçiligi 200Kpcs / aý
  Tölegiň şerti 30% goýum, 70% balans / BL
  Şahadatnama CE / RoHS / PAH / PHT / FMVSS302
  Zawodyň derňewi BSCI, Walmart, SCAN, ISO9001, ISO14001

  Önümiň beýany

  Yzky oturgyjyňyzy adamyň iň gowy dostundan goraň: Ultra çydamly we suw geçirmeýän Oksford matasynyň dört gatlagy awtoulagyňyzy dyrnaklardan, kirpiklerden, dökülmelerden, palçyk penjelerinden we güjük hadysalaryndan goraýar!
  “Lusso Gear” örtügi, islendik ulagda, şol sanda awtoulaglarda, ýük awtoulaglarynda we ulag ýollarynda ulanylyp bilinýän köpugurly we amaly enjamdyr.Backhli arka oturgyçlara laýyk gelmek üçin niýetlenendir we maksimal örtük üçin gaty uludyr.Öňki we gapdal flaplar tutuş oturgyjyňyzy goramak, sütükleriň, palçyklaryň we beýleki galyndylaryň abzallaryňyza zeper ýetmeginiň öňüni almak üçin doly üpjün edýär.

  “Lusso Gear” örtüginiň esasy aýratynlyklaryndan biri, gapagyň we itiňiziň deri oturgyçlarda hiç hili tegmil goýman galmagyny üpjün edýän süýşmeýän arkasydyr.Bu, esasanam, awtoulag oturgyçlaryny dyrnaklaryndan, dökülmeginden we ýoldaş dostlary sebäpli dörän beýleki zeperlerden goramak isleýän haýwan eýeleri üçin möhümdir.

  Şeýle hem, gapak gurmak we aýyrmak aňsat bolar ýaly, howpsuzlyk labyrlary we ulag süreniňizde gapagyň ýerinde galmagyny üpjün edýän goşmaça howpsuzlyk kemeri bar.Bu, gapagyň süýşmeginiň, sarkmagynyň ýa-da aýlanmagynyň öňüni alýar, size we öý haýwanyňyza goşmaça howpsuzlyk we rahatlyk berýär.

  “Lusso Gear” örtügi çydamly we uzak möhletli ýokary hilli materiallar bilen ýasaldy.Arassalamak we saklamak aňsat, ýakyn ýyllarda gowy ýagdaýda bolmagyny üpjün edýär.Şeýle hem, gapak maşyn ýuwulýan bolup, wagtyň geçmegi bilen ýygnanýan hapalary, saçlary ýa-da tegmilleri aýyrmagy aňsatlaşdyrýar.

  Umuman aýdanyňda, “Lusso Gear” gapagy amaly we amatly garnitura bolup, syýahat edeniňizde size we öý haýwanyňyza goşmaça gorag we rahatlyk berýär.Artykmaç ululygy, doly örtügi, süýşmeýän arkasy we aňsat gurnamasy bilen, awtoulag oturgyçlaryny goramak we öý haýwanlary bilen syýahat etmegi has gyzykly etmek isleýän islendik öý eýesi üçin uly maýa goýumdyr..

  Gorag kemeri we Latch elýeterli: Lusso dişli gapagy hiç haçan howpsuzlyk kemerlerine ýa-da berkitme nokatlaryna girmegi çäklendirmeýär.Iki we dört aýakly ýolagçylar üçin ajaýyp goragçy!Giňişleýin ýerler çaga we çaga oturgyçlaryny gurmagy aňsatlaşdyrýar.
  Kanagatlandyrma kepillendirilýär: Maşyn ýuwulýan gapagyň kömegi bilen arassalamak çalt we aňsat!Çygly mata bilen süpüriň ýa-da has çuňňur arassalamak üçin ýuwuň.Satyn almagyňyz bilen kanagatlanmasaňyz, bize habar beriň we bolýançaňyz siziň bilen işleşeris.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň