sahypa_banner

Haryt

Easyönekeý gurnama bilen tomusky awtoulag ýassygy

Gysga düşündiriş:

Buy Satyn almaga arkaýyn boluň 2 2 bölek toplumy satyn almak iki aýry paketde eltiler.Sowuklaýan awtoulag oturgyjymyz üçin jogapkär, sowadyjy ýassygymyz bilen kanagatlanmasaňyz, biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň we 24 sagadyň dowamynda meseläňizi çözeris, puluňyzyň gymmatyny duýmaga çalyşýarys.


 • Model:CF CC003
 • Haryt maglumatlary

  Önümiň spesifikasiýasy

  Haryt ady Easyeňil gurnama bilen tomusky awtoulag ýassygy
  Marka ady ÇEFANLAR
  Model belgisi CF CC003
  Material Poliester
  Funksiýa Salkyn
  Önümiň ululygy 112 * 48 sm / 95 * 48 sm
  Kuwwat bahasy 12V, 3A, 36W
  Kabeliň uzynlygy 150 sm
  Arza Awtoulag
  Reňk Gara
  Gaplamak Kart + Poli halta / Reňk gutusy
  MOQ 500 sany
  Gurşun wagtynyň nusgasy 2-3 gün
  Gurşun wagty 30-40 gün
  Üpjünçilik mümkinçiligi 200Kpcs / aý
  Tölegiň şerti 30% goýum, 70% balans / BL
  Şahadatnama CE / RoHS / PAH / PHT / FMVSS302
  Zawodyň derňewi BSCI, Walmart, SCAN, ISO9001, ISO14001

  Önümiň beýany

  Buy Satyn almaga arkaýyn boluň 2 2 bölek toplumy satyn almak iki aýry paketde eltiler.Sowuklaýan awtoulag oturgyjymyz üçin jogapkär, sowadyjy ýassygymyz bilen kanagatlanmasaňyz, biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň we 24 sagadyň dowamynda meseläňizi çözeris, puluňyzyň gymmatyny duýmaga çalyşýarys.

  Ol Sowuklaň we goraň】 Düşek, içerde sowuk howa sowadyjy aýlanar we ulag süreniňizde arka deriňizi azaltmaga mümkinçilik berer. Sowuk oturgyç ýassyklary, yssydan we çyglylykdan goramak we oturgyçlaryňyzyň ýitmeginiň we ýarylmagynyň öňüni almak arkaly awtoulagyňyzy sowuk saklaýar. (BELLIK: Karseat sowadyjy oturgyçda oturgyjyň aşagyndaky 5 janköýer we oturgyçda 5 janköýer bar.)

  【SMART dizaýny cooling Sowadyjy oturgyç ýassygy, mikrofiber we tor materiallaryndaky ýüzlerçe kiçijik boşluklar arkaly howany aýlaýar.Bu oturgyç ýassygy, bedeniňiz bilen awtoulag oturgyjynyň arasynda şemally, dem alýan gatlak goýýan buz ýüpek materialdan ýasaldy.Yassykyň salkyn howa akymy bedeniň ýylylygyny siňdirýär we derini azaldýar, yssy howada has amatly gezelenç edýär.

  【Temperatura gözegçiligi】 15-leri gaty sowadyp bolýar, tomsuňyzy has yssy etmek üçin ýassygyň içindäki 10 janköýer şol bir wagtyň özünde işjeňdir.Bu aralykda, sowadyjy oturgyç ýassygy, ýokary ýa-da pes sowatmak islegiňizi kanagatlandyrmak üçin öz temperatura gözegçiligine eýedir.Ulagyň içindäki temperatura, şahsy islegiňize ýa-da daşardaky howa şertlerine baglylykda elýeterli aýlawy ýokarydan orta derejä öwüriň.

  【Universal Fit cooling Sowadyjy oturgyç ýassygy ulaglar üçin amatly.Vönekeýje 12V çilim ýeňil adapteriňize dakyň we janköýer bedeniňize salkyn, arassa howa aýlanýar.Bu howa sowadyjy rahatlygy we rahatlygy üpjün edýär.Truckük awtoulagyňyza, ulagyňyza, hatda RV-ä gaýyş bilen berk birikdirilýär.Sowuk awtoulag oturgyjy, ýolagçylar, ýol ýolagçylary, taksi ýa-da islendik awtoulag eýesi üçin oýlanyşykly sowgat.

  Install Gurmak aňsatmy? Course Elbetde, 1-nji ädim: Çelegi oturgyjyň arka tarapyna salyň. 2-nji ädim: başlyk kemerini düzüň.3-nji ädim: Çilimiň ýeňil güýjüni baglanyşdyryň.Gurmak tamamlandy, Syýahat ediň.

  Usage Has köp ulanylyş ssenariisi cooling Bu sowadyjy awtoulag oturgyjyny diňe awtoulagda däl, eýsem öýde, açyk howada, çadyrlarda, göz öňüne getirip boljak islendik ýerde hem ulanyp bolýar.Has giňişleýin bilmek üçin wideo serediň.Öwürmek wilkalary talap edilýär we bu önüm bilen goşulmaýar.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň