sahypa_banner

Haryt

Aňsat ýuwmak üçin 12v sowadyjy awtoulag oturgyjy

Gysga düşündiriş:

Back Yzyna derlemek bilen hoşlaşyň drive Sürüjiňizde ter we gyzgyn yza gaýdyp geldiňizmi?Maşyn üçin sowadyjy oturgyç örtükleri şu ýerde.8 sany güýçlendirilen turbo sowadyjy janköýer we dem alýan örtük materialy bilen enjamlaşdyrylan bu sowadyjy awtoulag oturgyjy, bary-ýogy 5 sekundyň içinde sowadyp, syýahatyňyzy amatly eder.


 • Model:CF CC001
 • Haryt maglumatlary

  Önümiň spesifikasiýasy

  Haryt ady Aňsat ýuwmak üçin 12v sowadyjy awtoulag oturgyjy
  Marka ady ÇEFANLAR
  Model belgisi CF CC001
  Material Poliester
  Funksiýa Salkyn
  Önümiň ululygy 112 * 48 sm / 95 * 48 sm
  Kuwwat bahasy 12V, 3A, 36W
  Kabeliň uzynlygy 150 sm
  Arza Awtoulag
  Reňk Gara
  Gaplamak Kart + Poli halta / Reňk gutusy
  MOQ 500 sany
  Gurşun wagtynyň nusgasy 2-3 gün
  Gurşun wagty 30-40 gün
  Üpjünçilik mümkinçiligi 200Kpcs / aý
  Tölegiň şerti 30% goýum, 70% balans / BL
  Şahadatnama CE / RoHS / PAH / PHT / FMVSS302
  Zawodyň derňewi BSCI, Walmart, SCAN, ISO9001, ISO14001

  Önümiň beýany

  Back Yzyna derlemek bilen hoşlaşyň drive Sürüjiňizde ter we gyzgyn yza gaýdyp geldiňizmi?Maşyn üçin sowadyjy oturgyç örtükleri şu ýerde.8 sany güýçlendirilen turbo sowadyjy janköýer we dem alýan örtük materialy bilen enjamlaşdyrylan bu sowadyjy awtoulag oturgyjy, bary-ýogy 5 sekundyň içinde sowadyp, syýahatyňyzy amatly eder.

  Advanced Ösen tehnologiýa boýunça has gowy tejribe cooling Sowuklaýan awtoulag oturgyç ýassygymyz, çalt we täsirli howany dolandyrmagy üpjün edýär, bu ägirt uly aero dinamiki synaglaryň we öňdebaryjy tehnologiýalaryň netijesidir.2x güýçli howa çalşygy ulgamy, ýörite döredilen içerki akym ýolundan sowuk we arassa howany itip, derrew arkaňyza ýetip, nol bizar ediji sesler bilen aşa çalt sowadyş effektini üpjün edýän dogry nokatlara ýerleşdirilýär.

  First Birinji synp tejribesini täzeläň we lezzet alyň 2 2-den 1 şemalladylýan oturgyç sowadyjy, 3 dürli derejedäki temperaturany takyk sazlamaga mümkinçilik berýän Akylly howa belligi (ICD) tarapyndan dolandyrylýar.Aktiw yrgyldy funksiýasy 5 reesim arkaly aýlanýar, bu lomberiňize basyşy ýeňilleşdirýär, myşsalaryňyzy gowşadýar we gezelençiňizi has güýçlendirýär.

  Your Oturan ýerleriňize iň oňat gabat geliň universal universalhliumumy sowadyjy oturgyç ýassygymyzyň gabat gelmeýändigine göz ýetirmek üçin goşmaça ýoly geçýäris.Bu şemalladylýan oturgyç ýassygy, ýokarky-aşaky gorag mehanizmi bilen bilelikde ergonomiki däl çyzgyly, sowadyjy oturgyç örtügi hemişe berk saklanar we oturgyçlaryňyza ajaýyp birleşdiriler.

  Car Artykmaç çydamly awtoulag oturgyç örtügi ýyllar dowam eder high endokarky deri bilen ýasalan, dem alýan tor bilen, şemalladylýan awtoulag oturgyjymyz ýumşak, çeýe, tekiz we amatly.Bu sowadyjy awtoulag oturgyjy, öňdebaryjy materiallary ulanýar we orta gatlakda optimal nagyş bilen öwünýär, diňe bir sizi sowatman, eýsem awtoulag üçin beýleki adaty oturgyçlar ýaly asyl oturgyçlaryňyzy goraýar.1 ýyllyk kepilligimiz bilen goldanýar, sargydyňyzy ynam bilen ýerleşdiriň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň