sahypa_banner

Haryt

Ajaýyp amatly we aňsat arassalamak üçin ýeňil poluň gabat gelmegi

Gysga düşündiriş:

3D lazer ölçegi,thebu matalaryň özboluşly aýratynlygy konturlara doly laýyk gelýän we oturgyç demirýoluny gurşap alýan çyzgylardyr.Bu dizaýn, hatda agyr ulanylanda ýa-da duýdansyz duralgalarda-da düşegiň ygtybarly ýerde bolmagyny üpjün edýär.Kesikler, şeýle hem adaty pol düşeklerinde umumy mesele bolup biljek düşegiň üýtgemeginiň ýa-da süýşmeginiň öňüni almaga kömek edýär. Mundan başga-da, bu matalaryň özboluşly dizaýny ulagyň poluny hapalardan, galyndylardan we çyglylykdan goramaga kömek edip biler.Customörite laýyk dizaýn, düşegiň ähli gat meýdanyny, şol sanda gaty kyn burçlary we çatryklary öz içine almagyny üpjün edýär, dökülmelerden we tegmillerden iň ýokary goragy üpjün edýär.


 • Model:CF FM007
 • Haryt maglumatlary

  Önümiň spesifikasiýasy

  Haryt ady Ajaýyp amatly we aňsat arassalamak üçin ýeňil poluň gabat gelmegi
  Marka ady ÇEFANLAR
  Model belgisi CF FM007
  Material PVC
  Funksiýa Gorag
  Önümiň ululygy Adaty ululyk
  Arza Awtoulag
  Reňk Gara
  Gaplamak Kart + Poli halta / Reňk gutusy
  MOQ 500 sany
  Gurşun wagtynyň nusgasy 2-3 gün
  Gurşun wagty 30-40 gün
  Üpjünçilik mümkinçiligi 200Kpcs / aý
  Tölegiň şerti 30% goýum, 70% balans / BL
  Zawodyň derňewi BSCI, Walmart, SCAN, ISO9001, ISO14001

  Önümiň beýany

  717KcSLsSPL._AC_SL1500_

  【Fitment】 - 3D lazer ölçegi, bu matalaryň özboluşly aýratynlygy konturlara doly laýyk gelýän we oturgyç demirýoluny gurşap alýan kesiklerdir.Bu dizaýn, hatda agyr ulanylanda ýa-da duýdansyz duralgalarda-da düşegiň ygtybarly ýerde bolmagyny üpjün edýär.Kesikler, şeýle hem adaty pol düşeklerinde umumy mesele bolup biljek düşegiň üýtgemeginiň ýa-da süýşmeginiň öňüni almaga kömek edýär. Mundan başga-da, bu matalaryň özboluşly dizaýny ulagyň poluny hapalardan, galyndylardan we çyglylykdan goramaga kömek edip biler.Customörite laýyk dizaýn, düşegiň ähli gat meýdanyny, şol sanda gaty kyn burçlary we çatryklary öz içine almagyny üpjün edýär, dökülmelerden we tegmillerden iň ýokary goragy üpjün edýär.

  Iň ýokary dizaýn】 - Bu örtükleriň ösen beýik dizaýnlary we mynasyp beýiklik gerişleri islendik suwuklygy, palçygy, gary ýa-da gumy ulagyň düýbünden uzakda saklamaga kömek edip biljek ajaýyp aýratynlykdyr.Arassalamak kyn we gymmat düşýän dökülmelerden we tegmillerden goşmaça gorag üpjün edip biler. Raisedokarlandyrylan gyralar dizaýnlary we gerişleri, islendik hapa ýa-da galyndylary gabap, ulagyň içerki bölegine ýaýramagynyň öňüni alýan päsgelçilik döretmek üçin bilelikde işleýär.Bu ulagyň poluny we halylaryny uzak wagtlap arassa we täze görnüşde saklamaga kömek edip biler.

  81ZaXDU4s4L._AC_SL1500_
  81pZHfz3iQL._AC_SL1500_

  Howany goramak】 - Zäherlenmedik we yssyz TPE materialy berk we iň howa şertlerinde tapawutlanýar.100% ekologiýa taýdan arassa.Crackarylmaga, bölünmäge ýa-da deformasiýa garşy çydamly we çeýe TPE.Temokary temperatura garşylyk -50 ° C we + 50 ° C.

  Estetiki taýdan Outlook we Anti-Slip】 - Ajaýyp dokumalar awtoulagyňyzy kaşaň we ýiti edýär.Ajaýyp gabat gelýän gara bezeg.Şeýle hem aşagyndaky çeňňekler süýşmegiň ýa-da bökmegiň öňüni alýar.

  Arassalamak aňsat】 - Bu matalarda suw geçirmeýän, ýagdan goraýan we tegmile çydamly ýer bar, olary arassalamagy we saklamagy aňsatlaşdyrýar.Çydamly ýer dökülmelere we tegmillere çydap biler, olaryň düşege girmeginiň öňüni alar we zeper ýetmegine ýa-da yslara sebäp bolup biler.

  81DnUGY1YbL._AC_SL1500_

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň