sahypa_banner

Haryt

Weatherhli howa, süýşmeýän pollary goraýar

Gysga düşündiriş:

Iň ýokary derejäni üpjün etmek üçin pol pollarymyz iň täze tehnologiýa we materiallar bilen öndürilýär.Düşekleriň poluň takyk ölçeglerine laýyk gelmegini üpjün edip, awtoulagyňyza ajaýyp laýyklyk döretmek üçin 3D lazer skaner tehnologiýasyny ulanýarys.Düşekleriň işine zyýan berip biljek hiç hili boşluk ýa-da gapma-garşylyk bolmazdan, takyk we takyk laýyklygy üpjün edýär.


 • Model:CF FM005
 • Haryt maglumatlary

  Önümiň spesifikasiýasy

  Haryt ady Weatherhli howa, süýşmeýän pollary goraýar
  Marka ady ÇEFANLAR
  Model belgisi CF FM005
  Material PVC
  Funksiýa Gorag
  Önümiň ululygy Adaty ululyk
  Arza Awtoulag
  Reňk Gara
  Gaplamak Kart + Poli halta / Reňk gutusy
  MOQ 500 sany
  Gurşun wagtynyň nusgasy 2-3 gün
  Gurşun wagty 30-40 gün
  Üpjünçilik mümkinçiligi 200Kpcs / aý
  Tölegiň şerti 30% goýum, 70% balans / BL
  Zawodyň derňewi BSCI, Walmart, SCAN, ISO9001, ISO14001

  Önümiň beýany

  9120FbKCBJL._AC_SL1500_

  Iň ýokary derejäni üpjün etmek üçin pol pollarymyz iň täze tehnologiýa we materiallar bilen öndürilýär.Düşekleriň poluň takyk ölçeglerine laýyk gelmegini üpjün edip, awtoulagyňyza ajaýyp laýyklyk döretmek üçin 3D lazer skaner tehnologiýasyny ulanýarys.Düşekleriň işine zyýan berip biljek hiç hili boşluk ýa-da gapma-garşylyk bolmazdan, takyk we takyk laýyklygy üpjün edýär.

  Düşeklerimiz, şeýle hem agyr ulanyşa we hyýanatçylyga garşy durmak üçin döredilen ýokary hilli materiallardan ýasalýar.Olar ýitip gitmegine, döwülmegine we çişmegine garşy durýarlar, ajaýyp görünjekdigini we ýakyn ýyllarda gowy çykyş etjekdigini üpjün edýärler.Mundan başga-da, düşekleri arassalamak aňsat, çygly mata bilen arassalanyp ýa-da has intensiw arassalamak üçin ýapylyp bilner.

  Sedanlardan we ulag ýollaryndan başlap, ýük awtoulaglaryna we awtoulaglara çenli dürli ulaglara ýerleşdirmek üçin giň pollary hödürleýäris.Düşeklerimiz dürli reňklerde we dizaýnlarda bar, şonuň üçin ulagyňyzyň içerki görnüşine laýyk gelýän ajaýyp stili saýlap bilersiňiz.

  91jR81ccmJL._AC_SL1500_
  91CLZVQq6qL._AC_SL1500_

  Howany goramak: möwsümdäki rezin pollardan ýasalan bu dört bölek, ýük awtoulagyňyzyň pollaryny hapalardan we galyndylardan goraýar;Çuňňur gap-gaç dizaýnynda suw, gar, palçyk we ýol duzy bar

  Öndürijilik üçin gurlan: Bu çydamly rezin polimer matalar, noldan 100 gradusa çenli temperaturany egrelmezden, döwmezden ýa-da gatylaşdyrmazdan dolandyryp biler;Aýakgabyň ýokarsy köýnege garşy

  Güýçli gysyş güýji: Adaty kauçuk çüýlerden has gowudyr, patentlenen Haly dyrnagyndan ýasalan polotno, ulanylanda bu pol düşekleriniň süýşmezligi ýa-da üýtgemezligi üçin awtoulagyňyzyň halysyny berk tutýar.Haly dyrnagy patentine garaşylýan tehnologiýa, öňdäki düşekleriňizi howpsuz sürmek üçin saklaýar

  Omörite fit dizaýny: Awtoulaglaryň, ýük awtoulaglarynyň we ulaglaryň köpüsinde çalt we aňsat gurnamak üçin döredilen bu uniwersal pol pollary, awtoulagyňyza laýyk gelýän adaty üpjün etmek üçin jübüt gaýçy bilen kesilip bilner.

  düşek

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň