sahypa_banner

Haryt

Gyşda gyzdyrylan awtoulag oturgyjy

Gysga düşündiriş:

Awtoulagda gyzdyrylan oturgyç ýassyklary, awtoulagyňyzda howpsuz we ygtybarly gurnamagy üpjün etmek üçin ýörite döredilen gurnama ulgamy bilen gelýär.Iki dürli gurnama warianty, dik we keseligine, awtoulag oturgyjyňyz üçin iň oňat konfigurasiýany saýlamak üçin çeýeligi üpjün edýär.


 • Model:CF HC007
 • Haryt maglumatlary

  Önümiň spesifikasiýasy

  Haryt ady Gyşda gyzdyrylan awtoulag oturgyjy
  Marka ady ÇEFANLAR
  Model belgisi CF HC007
  Material Poliester / Mahmal
  Funksiýa Atingyladyş, akylly temperatura gözegçilik
  Önümiň ululygy 95 * 48 sm
  Kuwwat bahasy 12V, 3A, 36W
  Maks Temp 45 ℃ / 113 ℉
  Kabeliň uzynlygy 150 sm / 230 sm
  Arza Awtoulag
  Reňk Gara / çal / goňur sazlaň
  Gaplamak Kart + Poli halta / Reňk gutusy
  MOQ 500 sany
  Gurşun wagtynyň nusgasy 2-3 gün
  Gurşun wagty 30-40 gün
  Üpjünçilik mümkinçiligi 200Kpcs / aý
  Tölegiň şerti 30% goýum, 70% balans / BL
  Şahadatnama CE / RoHS / PAH / PHT / FMVSS302
  Zawodyň derňewi BSCI, Walmart, SCAN, ISO9001, ISO14001

  Önümiň beýany

  Awtoulagda gyzdyrylan oturgyç ýassyklary, awtoulagyňyzda howpsuz we ygtybarly gurnamagy üpjün etmek üçin ýörite döredilen gurnama ulgamy bilen gelýär.Iki dürli gurnama warianty, dik we keseligine, awtoulag oturgyjyňyz üçin iň oňat konfigurasiýany saýlamak üçin çeýeligi üpjün edýär.

  Awtoulag oturgyjynyň yzky tarapyndaky dik birlik, duýdansyz duralgalarda ýa-da öwrümlerde-de ýassygyň ýerinde galmagyny üpjün etmek üçin ygtybarly labyr nokadyny üpjün edýär.Gorizontal gurnalan, bir gaýyş kelläniň aşagynda, beýlekisi arkanyň aşaky ujunda oturýar, goşmaça durnuklylygy üpjün edýär we ýassygyň aýlanmagynyň öňüni alýar.

  Goşmaça rahatlyk we goldaw üçin oturgyç ýassygynda awtoulag oturgyjynyň aşagyna asylyp bilinýän metal we plastmassa çeňňekler hem bar.Bu çeňňekler goşmaça durnuklylygy üpjün edýär we ulanylanda ýassygyň hereket etmeginiň öňüni alýar.

  Gyzdyrylan awtoulag oturgyjy ýassyk ulanylanda, iň pes temperaturadan başlamak we zerur bolanda ýylylygy kem-kemden ýokarlandyrmak maslahat berilýär.Bu yssyda oňaýsyzlygyň ýa-da ýanmagyň öňüni alyp biler.

  Mundan başga-da, gyzdyrylan awtoulag oturgyjyny hiç wagt dakylmaz we gözegçiliksiz goýmazlyk möhümdir.Awtoulagyňyzyň batareýasyny zaýalamazlyk ýa-da ýangyn howpuny döretmezlik üçin ulagdan çykanyňyzda elmydama ýassygy aýryň.

  Iň soňunda bolsa, gyzdyrylan awtoulag oturgyçlary goşmaça rahatlyk we ýylylyk berip bilýän hem bolsa, awtoulagyňyzdaky gyş eşikleriniň ýa-da ýyladyş ulgamlarynyň ornuny tutmaly däldir.Sowuk howa üçin laýyk geýinmek we ulagyňyzyň ýyladyş ulgamynyň kadaly işlemegini üpjün etmek möhümdir.

  Işden çykmak üçin ýa-da uzak ýolagçylyga başlasaňyzam, gyzdyrylan awtoulag oturgyçlary sizi awtoulagyňyzda ýyly we rahat saklamagyň aňsat we täsirli usulyny üpjün edýär.Specialörite gurnama ulgamy we goşmaça eýer çeňňekleri bilen, eýeriňiziň bütin syýahatyňyzda ygtybarly ýerde galjakdygyna arkaýyn bolup bilersiňiz.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň