sahypa_banner

Haryt

AC J1772 zarýad beriş üýşmesi, 32Amp 250V “Smart Home Electric Car Charger”

Gysga düşündiriş:

Az garaşyň, has köp sürüň: 1-nji derejeli zarýad beriji bilen hoşlaşyň we güýçli 40 amp çykyşy sebäpli sagatda 55 kilometre çenli zarýad bermegi üpjün edýän 2 derejeli zarýad beriji bilen 10X has çalt zarýad alyň.


Haryt maglumatlary

Önümiň beýany

Az garaşyň, has köp sürüň: 1-nji derejeli zarýad beriji bilen hoşlaşyň we güýçli 40 amp çykyşy sebäpli sagatda 55 kilometre çenli zarýad bermegi üpjün edýän 2 derejeli zarýad beriji bilen 10X has çalt zarýad alyň.

JUICE UP HER CAR: Bu elektrik awtoulag zarýad berijisi, Chevy Bolt, Ford Mustang, Hyundai IONIQ, Kia EV6 we ş.m. ýaly adaty J1772 wilka birikdirijisini ulanyp, Tesla däl EV we gibridlere laýyk gelýär.

HER YERDE ULANY :: IP67 suw geçirmeýän reýtingi bilen, islendik başdan geçirmeler üçin iň ygtybarly ýoldaş - ýagyş ýa-da ýagtylyk;Bu göçme plugin 2-nji derejeli güýçlendiriji bilen has uzak ýolda duruň

ÇYKYR16/20/24/32 / 40A sazlanylýan toklar bilen zarýad beriň we iň amatly bolmagy üçin zarýad beriş wagtyny düzüň

GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI: EV zarýad berijimiz ýyldyrymdan, häzirki syzmakdan, aşa köp gyzmakdan we aşa naprýa undereniýeden ýa-da aşaky naprýa; eniýeden gorag goraglary bilen üpjün edilendir;3 ýyllyk kepilligimiz bilen kepillendirilen rahatlyk bilen lezzet alyň


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň