sahypa_banner

Haryt

AC Amerikan standart görnüşi1 [Dördünji dişli çalşyk] derejesi1 Akylly göçme güýçlendiriji

Gysga düşündiriş:

PORTABLE EV CHARGING: EV zarýad berijisi bilen 120V öý hojalygyna ýa-da 240V rozetka girip boljak islendik ýerden zarýad alyp bilersiňiz ... Mazmuny: 16A 240V EV zarýad beriji, 120 wolt adapter kabeli (1) we ulanyjy gollanmasy


Haryt maglumatlary

Önümiň beýany

dereje (1) dereje (2) dereje (3) derejesi (4) derejesi (5) dereje (6) derejesi (7) derejesi (8) derejesi (9) derejesi (10) derejesi (11) derejesi (12)

Göçme Ev zarýad:EV zarýad berijisi bilen 120V öý hojalygyna ýa-da 240V rozetka girip boljak islendik ýerden zarýad alyp bilersiňiz ... Mazmuny: 16A 240V EV zarýad beriji, 120 wolt adapter kabeli (1) we ulanyjy gollanmasy
Ygtybarly güýç:Bu EV zarýad beriji elektrik ulaglaryna zarýad bermek üçin 16 amp güýji berýär.
Köpugurly zarýad:2-nji derejeli EV zarýad beriji, NEMA 6-20P wilkasy bilen 240V / 16A-da işleýär;
3x çenli has çalt zarýad bermek:2-nji derejeli zarýad beriji hökmünde, awtoulagyňyza 1-nji derejeli zarýad berijiden üç esse çalt zarýad berip biler.
Akylly dizaýn:SC1455 Portable EV güýçlendirijisinde suwuň we hapanyň öňüni almak üçin üstünde rezin örtükli rahatlyk tutawajy bar.
Artykmaç zarýad kabeli:Giňeldilen, önümçilikde öňdebaryjy 28 metrlik zarýad beriş kabeli size çeýeligi üpjün edýär, köp sanly garaage aýlagyna ýa-da bir garaage diwar rozetkasyndan öýüňiziň awtoulag ýoluna aňsatlyk bilen baryp bilýär;Birnäçe EV-leri zarýadlamagy aňsatlaşdyrýar.
Univershliumumy birikdiriji:Demirgazyk Amerikanyň EV-leriniň köpüsi bilen işlemek üçin adaty SAE-J1772 EV birleşdirijisini ulanýar.
Mazmuny şulary öz içine alýar:16A 240V EV zarýad beriji, 120 wolt adapter kabeli (1) we ulanyjy gollanmasy.Giriş akymy: 16A


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň