sahypa_banner

Haryt

Sazlanylýan tizlik bilen USB bilen işleýän awtoulag oturgyjy

Gysga düşündiriş:

Çalt sowatmak.Maşynym üçin oturgyç sowadyjysynda 16 sany kiçijik janköýer bar, olar açylan badyna özlerini gaty gowy duýarlar (janköýerleriň belli bir ýeri üçin suratlarymyza serediň).Kondisionerli oturgyç örtükleri howada oturgyçda doly aýlanmaga mümkinçilik berýär we derlemäni azaldýar.Temperatureokary temperaturaly ýerlerde uzak wagtlap sürmek we oturmak üçin gaty amatly.


 • Model:CF CC004
 • Haryt maglumatlary

  Önümiň spesifikasiýasy

  Haryt ady Düzülip bilinýän tizlik bilen USB bilen işleýän awtoulag oturgyjy
  Marka ady ÇEFANLAR
  Model belgisi CF CC004
  Material Poliester
  Funksiýa Salkyn
  Önümiň ululygy 112 * 48 sm / 95 * 48 sm
  Kuwwat bahasy 12V, 3A, 36W
  Kabeliň uzynlygy 150 sm
  Arza Awtoulag
  Reňk Gara
  Gaplamak Kart + Poli halta / Reňk gutusy
  MOQ 500 sany
  Gurşun wagtynyň nusgasy 2-3 gün
  Gurşun wagty 30-40 gün
  Üpjünçilik mümkinçiligi 200Kpcs / aý
  Tölegiň şerti 30% goýum, 70% balans / BL
  Şahadatnama CE / RoHS / PAH / PHT / FMVSS302
  Zawodyň derňewi BSCI, Walmart, SCAN, ISO9001, ISO14001

  Önümiň beýany

  Çalt sowatmak.Maşynym üçin oturgyç sowadyjysynda 16 sany kiçijik janköýer bar, olar açylan badyna özlerini gaty gowy duýarlar (janköýerleriň belli bir ýeri üçin suratlarymyza serediň).Kondisionerli oturgyç örtükleri howada oturgyçda doly aýlanmaga mümkinçilik berýär we derlemäni azaldýar.Temperatureokary temperaturaly ýerlerde uzak wagtlap sürmek we oturmak üçin gaty amatly.
  Bu janköýer oturgyç ýassygy, has amatly oturgyçdan lezzet almaga kömek edip biljek birnäçe funksiýa bilen enjamlaşdyrylan amatly elektron önümidir.Gurlan janköýer, dürli tizlikli we dürli sowadyş effektleri muşdaklaryny getirmek üçin birnäçe dişli sazlanyp bilner.Mundan başga-da, ululygyňyza we oturýan ýeriňize laýyk gelýän lomber we boý goldawyny berip biler.

  Amatly.Sowadylan oturgyç örtügi ýokary deri we dem alýan meshden ýasalýar, bu diňe bir dem alşyny kepillendirmek bilen çäklenmän, rahatlygy hem göz öňünde tutýar.Mätäçlere sowgat hökmünde laýyk gelýär.
  Pleönekeý.Awtoulaglar üçin sowadyjy oturgyjymyz, bir wyklýuçatel we bir sazlaýjy dişli dizaýn etmek üçin 2 düwmäni ulanyň.

  Ietuwaş.Sowadylan oturgyç örtügini sazlap boljak üç tizlik bar.Birinji we ikinji dişli gaty ümsüm, üçünji dişli bolsa birneme güýçli, ýöne doly kabul ederliklidir.Umuman aýdanyňda, bu gaty ümsüm.

  niversal.Sowadyjy oturgyç gapagy, diňe ähli awtoulaglar we ulaglar üçin diýen ýaly ulanyljak 12V çilim çyrasyna salynmalydyr.Öýüň içinde ulanmaly bolanyňda, diňe 12V çilim ýeňil öwrüjisini taýýarlamaly.
  Bu awtoulag janköýeriniň oturgyjy, tomusda ýa-da uzak wagtlap süreniňizde ulanmak üçin amatly we amaly önümdir.Oturgyç ýassygynda gurlan janköýer, goşmaça rahatlyk we dynç almak üçin sizi sowadýar.Şeýle hem, gurmak we ulanmak gaty amatly, diňe häzirki zaman sürüjileri üçin örän amatly ulag çilimini ýakyň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň