sahypa_banner

Haryt

Aşaky arka agyrysyny aýyrmak üçin göçme oturgyç ýassygy

Gysga düşündiriş:

Awtoulag oturgyç ýassygymyz has gowy bufer ýaýyna eýe we has amatly thin Has inçe we galyň arka görnüşi awtoulag oturgyjynyň meselesini çözýär, sürüjilik görşüňizi gowulandyrýar we aýak basyşyny azaltmak üçin budda ýeterlik ýer berýär. awtoulag oturgyjynda bizar ediji egrini doldurmak, biliňizi goldamak we uzak sürmek zerarly arka agyrysyny aýyrmak üçin lomber goldaw ýassyk hökmünde ulanylýar.


 • Model:CF ST007
 • Haryt maglumatlary

  Önümiň spesifikasiýasy

  Haryt ady Aşaky agyryny aýyrmak üçin göçme oturgyç ýassygy
  Marka ady ÇEFANLAR
  Model belgisi CF SC007
  Material Poliester
  Funksiýa Gorag + salkyn
  Önümiň ululygy Adaty ululyk
  Arza Awtoulag / öý / ofis
  Reňk Gara / çal düzüň
  Gaplamak Kart + Poli halta / Reňk gutusy
  MOQ 500 sany
  Gurşun wagtynyň nusgasy 2-3 gün
  Gurşun wagty 30-40 gün
  Üpjünçilik mümkinçiligi 200Kpcs / aý
  Tölegiň şerti 30% goýum, 70% balans / BL
  Zawodyň derňewi BSCI, Walmart, SCAN, ISO9001, ISO14001

  Önümiň beýany

  4

  Iki maksatly ýassyk】 - Awtoulag oturgyç ýassygymyz has gowy bufer ýaýyna eýe we has amatly front Has inçe we galyň arka görnüşi awtoulag oturgyjynyň meselesini çözýär, sürüjilik görşüňizi gowulandyrýar we buduna ýeterlik ýer berýär aýak basyşyny azaltmak. Maşynyň oturgyjynda bizar ediji egrini doldurmak, biliňizi goldamak we uzak sürmek zerarly arka agyrysyny aýyrmak üçin lomber goldaw ýassyk hökmünde hem ulanylyp bilner.

  Sürüjiniň görüşini gowulandyryň】 - Boýy takmynan 3,2 dýuým ýokarlanmagy bilen, ýassyk, öňdäki ýoluň has düşnükli we has giňişleýin görnüşini üpjün edip, görmek burçuňyzy giňeltmäge kömek edip biler.Bu, dolandyryş paneli ýa-da beýleki päsgelçilikleri görmek üçin kynçylyk çekýän gysga adamlar üçin has peýdaly bolup biler. Awtoulag ýassygy bilen üpjün edilen beýiklik, ulag süreniňizde howpsuzlygy ýokarlandyrmaga hem kömek edip biler, sebäbi awariýa we çaknyşyk töwekgelçiligini azaltmaga kömek edip biler.Öňdäki ýoly has gowy görmek bilen, ýassyk, sürüjilere bolup biljek howplary çaklamaga we ulag ýa-da ýol şertleriniň üýtgemegine çalt reaksiýa bermäge kömek edip biler. Howpsuzlygyndan başga-da, awtoulag ýassygymyz hem rahat we goldaw berýär, ýassykly we ulanyjynyň bedenine laýyk gelýän ergonomiki ýüz.Bu, basyş nokatlaryny azaltmaga we ulanyjynyň has uzak wagtlap rahat we ygtybarly sürüp biljekdigini üpjün edip, oňaýsyzlygyň öňüni alyp biler.

  5
  2

  Ergonomiki ýadyň köpükli oturgyç ýassygy】 - Bu awtoulag oturgyjynyň arka goldawy, ýokary goldaw we has uzak hyzmat ediş aýratynlyklaryna eýe bolan ýokary dykyzlykly haýal yza gaýdýan ýadyň köpüginden ýasalýar.Aşaky arkanyň, bagryň we guýrugyň agyrysyny aýyryp, gaty we oňaýsyz awtoulag oturgyçlary meselesini çözüp biler.

  Beýleki jikme-jiklikler] - Aýrylyp bilinýän dem alýan gapak, arassalamak aňsat. Sürüji oturgyç ýassygy, oturgyç ýassygyny ýerinde saklap bilýän çelek bilen üpjün edilýär.Oturgyç ýassygy ofis oturgyçlary, maýyplar üçin oturgyçlar, ýük awtoulag oturgyçlary we ş.m. üçin hem amatlydyr. Uzyn syýahatlar üçin gowy syýahat esbaplary.

  Hil hyzmaty】 - Tejribäňize ýokary baha berýäris, haýsydyr bir soragyňyz ýa-da meseläňiz bar bolsa, bize ýüz tutup bilersiňiz , Size doly töleg ýa-da çalyşma teklip ediler.

  3

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň