sahypa_banner

Haryt

“Sedan” ulagy üçin köpükli awtoulag oturgyjy

Gysga düşündiriş:

SOFT & LUXURIOUS - Motor Trend Seat Covers bilen awtoulagyňyza käbir stil we gorag goşuň.Awtoulagyňyzyň abzallary üçin amatly, ýöne çydamly gorag üpjün etmek üçin diňe ýokary hilli mikrofiber deri ulanýarys.Diňe degmek üçin ýumşak bolman, eýsem suw geçirmeýär


 • Model:CF SC002
 • Haryt maglumatlary

  Önümiň spesifikasiýasy

  Haryt ady “Sedan” ulagy üçin köpükli awtoulag oturgyçlary
  Marka ady ÇEFANLAR
  Model belgisi CF SC002
  Material Poliester
  Funksiýa Gorag
  Önümiň ululygy 95 * 48 sm
  Kuwwat bahasy 12V, 3A, 36W
  Kabeliň uzynlygy 150 sm
  Arza Awtoulag, wilka bilen öý / ofis
  Reňk Gara / çal / goňur sazlaň
  Gaplamak Kart + Poli halta / Reňk gutusy
  MOQ 500 sany
  Gurşun wagtynyň nusgasy 2-3 gün
  Gurşun wagty 30-40 gün
  Üpjünçilik mümkinçiligi 200Kpcs / aý
  Tölegiň şerti 30% goýum, 70% balans / BL
  Şahadatnama CE / RoHS / PAH / PHT / FMVSS302
  Zawodyň derňewi BSCI, Walmart, SCAN, ISO9001, ISO14001

  Önümiň beýany

  SOFT & LUXURIOUS - Motor Trend Seat Covers bilen awtoulagyňyza käbir stil we gorag goşuň.Awtoulagyňyzyň abzallary üçin amatly, ýöne çydamly gorag üpjün etmek üçin diňe ýokary hilli mikrofiber deri ulanýarys.Diňe degmek üçin ýumşak bolman, eýsem suw geçirmeýär
  Aboveokarda agzalan awtoulaglar üçin gaplanan oturgyçlar, sürüjilik tejribesini ýokarlandyrmak we gündelik gatnawlaryna rahatlyk goşmak isleýän her bir adam üçin uly maýa goýumdyr.Oturgyç düşeginiň ýokary dykyzlykly köpükli gatlagy, uzak syýahat wagtynda iň ýokary rahatlygy we ýeňilligi üpjün edýär, bu bolsa ulag sürmek üçin köp wagt sarp edýän adamlar üçin amatly aksessuar bolýar.

  Oturgyç ýassyklarynyň arka tarapy ownuk rezin düwünler bilen örtülendir, ulanylanda hereketiň ýa-da aýlanmagyň öňüni alýar.Bu, oturgyç ýassyklarynyň yzygiderli ýerinde bolmagyny üpjün edýär, yzygiderli düzedişleriň ýa-da täzeden gurmagyň zerurlygyny aradan aýyrýar.

  Mundan başga-da, oturgyç ýassyklary elastik gaýyşlara berkidilen labyrlar bilen üpjün edilýär we ygtybarly berkitme gatlagyny üpjün edýär.Bu, ýassyklaryň duýdansyz duralgalarda ýa-da ýiti öwrümlerde-de ýerinde bolmagyny üpjün edýär, ulag süreniňizde goşmaça rahatlyk we howpsuzlyk üpjün edýär.

  Oturgyç ýassygyndaky içerki jübüler ulanyjylara jübi telefonyny, gapjygyny we beýleki ownuk zatlary aňsatlyk bilen saklamaga mümkinçilik berýän amatly we amaly aýratynlykdyr.Dikilen bölüji zatlary tertipli saklamaga kömek edýär we ulag süreninde aýlanmagynyň öňüni alýar.

  Öňki jübüler hem awtoulagyňyza goşmaça ammar we gorag goşmagyň ajaýyp usulydyr.Olar zatlaryňyzy saklamak, bulaşyklygy azaltmak we awtoulagyňyzy tertipli saklamak üçin ygtybarly we ygtybarly ýer berýär

  Umuman aýdanyňda, awtoulaglar üçin berkidilen oturgyçlar, sürüjilik tejribäňizi artdyryp, uzak syýahatlarda we gündelik gatnawlarda goşmaça rahatlyk we amatlylygy üpjün edip biljek amaly we amatly aksessuardyr.Olaryň ýokary dykyzlykly köpük asty, süýşmeýän rezin düwünleri we amatly öň jübüleri awtoulagyna rahatlyk we amatlylyk goşmak isleýän her bir adam üçin uly maýa goýýar. IOS KÖP ulaglar üçin UNIVERSAL FIT - Oturgyç gapaklarymyzy sazlamak üçin dizaýn etdik. islendik ulagda diýen ýaly.Bu oturgyç ýassygy 21 "x 19. 5".Gurmak mysallary üçin berlen suratlara serediň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň