sahypa_banner

Haryt

USB porty bilen gyzdyrylan awtoulag oturgyjy

Gysga düşündiriş:

Qualityokary hilli material: Softumşak oturgyç örtügi el degirmek üçin örän amatly.Has ýylylygy goraýar we gyşda has ýyly bolýar.

Çalt gyzyň: Oturgyç ýassygy, 1 minudyň içinde temperaturany çalt ýokarlandyrmakda, arkaňyza, biliňize we budlaryňyza ýylylyk berýär.


 • Model:CF HC0015
 • Haryt maglumatlary

  Önümiň spesifikasiýasy

  Haryt ady USB porty bilen gyzdyrylan awtoulag oturgyjy
  Marka ady ÇEFANLAR
  Model belgisi CF HC0015
  Material Poliester / Mahmal
  Funksiýa Atingyladyş, akylly temperatura gözegçilik
  Önümiň ululygy 95 * 48 sm
  Kuwwat bahasy 12V, 3A, 36W
  Maks Temp 45 ℃ / 113 ℉
  Kabeliň uzynlygy 150 sm / 230 sm
  Arza Awtoulag
  Reňk Gara / çal / goňur sazlaň
  Gaplamak Kart + Poli halta / Reňk gutusy
  MOQ 500 sany
  Gurşun wagtynyň nusgasy 2-3 gün
  Gurşun wagty 30-40 gün
  Üpjünçilik mümkinçiligi 200Kpcs / aý
  Tölegiň şerti 30% goýum, 70% balans / BL
  Şahadatnama CE / RoHS / PAH / PHT / FMVSS302
  Zawodyň derňewi BSCI, Walmart, SCAN, ISO9001, ISO14001

  Önümiň beýany

  Qualityokary hilli material: Softumşak oturgyç örtügi el degirmek üçin örän amatly.Has ýylylygy goraýar we gyşda has ýyly bolýar.

  Çalt gyzyň: Oturgyç ýassygy, 1 minudyň içinde temperaturany çalt ýokarlandyrmakda, arkaňyza, biliňize we budlaryňyza ýylylyk berýär.

  Akylly dolandyryş we ygtybarly: Oturgyç ýassygy, gorag termostaty bilen enjamlaşdyrylan 3 temperatura gözegçilik reesimine eýe.

  Gurmak üçin ýönekeý: düşegi oturgyja berkitmek we ajaýyp ýerde saklamak üçin elastik zolaklar bilen enjamlaşdyrylan we awtoulagyň içine gireniňizde ýa-da düşmän süýşmezden, aşagyndaky rezinler bilen bezelendir.

  Hil kepilligi: Bu oturgyç ýassygy bilen baglanyşykly haýsydyr bir mesele bar bolsa, islän wagtyňyz biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, sizi kanagatlandyrmak üçin çözgüt hödürläris.

  Awtoulagda gyzdyrylan oturgyç ýassygy awtoulag oturgyjyna aňsatlyk bilen gurlup bilner, size rahat we ýyly sürmek tejribesini berip biler.Diňe ýassygy awtoulagyň oturgyjyna goýuň, ony ulagyň rozetkasyna dakyň we ýassyk işjeňleşer we günüň her wagty rahat we ýyly lezzet alar.Iň esasy zat, inçe we ýumşak ussatlyk bedeniňize uly goldaw berip biler.

  Awtoulagda gyzdyrylan oturgyç ýassyklary bilen berilýän ýylylyk bejergisi, bel agyrysyndan ýa-da myşsalaryň dartylmagyndan ejir çekýän adamlar üçin has peýdaly bolup biler.Ushassyk bilen üpjün edilýän ýylylyk we ýumşak ýylylyk myşsalary gowşatmaga we rahatsyzlygy azaltmaga kömek edip, uzak sürüjileri ýa-da gatnawlary has amatly we lezzetli edip biler.

  Mundan başga-da, ýylylyk bejergisi dynç almagy we stres derejesini peseltmäge kömek edip biler.Yassyk bilen üpjün edilýän ýylylyk we rahatlyk, aňy we bedeni köşeşdirmäge kömek edip, ulag süreniňizde ünsüňizi we hüşgärligiňizi aňsatlaşdyrar.

  Heatylylyk bejergisiniň köp adam üçin peýdaly bolup biljekdigine garamazdan, hemmeler üçin ýerliksiz bolup biljekdigini bellemelidiris.Süýji keseli, ýürek keseli ýa-da deri ýagdaýy ýaly käbir lukmançylyk şertleri bolan adamlar ýylylyk bejergisini ulanmazdan ozal saglyk hünärmeni bilen maslahatlaşmalydyrlar.

  Umuman, ýylylyk bejergisi agyryny azaltmaga, myşsalaryň dartylmagyny azaltmaga we dynç almaga kömek edip biljek ygtybarly we täsirli bejeriş usulydyr.Awtoulagda gyzdyrylan oturgyç ýassyklary bilen üpjün edilýän ýylylyk bejergisi, munuň artykmaçlyklaryndan peýdalanmagyň amatly we amaly usulydyr


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň