sahypa_banner

Haryt

Sowuklamak rahatlygy we durnuklylygy üçin dem alýan oturgyç ýassygy

Gysga düşündiriş:

Iki gatly gel ýassyk dizaýny.Diňe galyň bolman, eýsem has amatlydyr. Guýruk süňkleri, lomber ştamm, siyatika we degeneratiw disk keseli ýaly dürli agyry alamatlarynyň öňüni alyň we ýeňilleşdiriň.


 • Model:CF SC003
 • Haryt maglumatlary

  Önümiň spesifikasiýasy

  Haryt ady 12V Elektrikli oturgyç
  Marka ady ÇEFANLAR
  Model belgisi CF HC001
  Material Poliester / Mahmal
  Funksiýa Köşeşdiriji ýyly
  Önümiň ululygy 98 * 49 sm
  Kuwwat bahasy 12V, 3A, 36W
  Maks Temp 45 ℃ / 113 ℉
  Kabeliň uzynlygy 135 sm
  Arza Awtoulag, wilka bilen öý / ofis
  Reňk Gara / çal / goňur sazlaň
  Gaplamak Kart + Poli halta / Reňk gutusy
  MOQ 500 sany
  Gurşun wagtynyň nusgasy 2-3 gün
  Gurşun wagty 30-40 gün
  Üpjünçilik mümkinçiligi 200Kpcs / aý
  Tölegiň şerti 30% goýum, 70% balans / BL
  Şahadatnama CE / RoHS / PAH / PHT / FMVSS302
  Zawodyň derňewi BSCI, Walmart, SCAN, ISO9001, ISO14001

  Önümiň beýany

  asd (1)

  Uly ululyk we agyryny aýyrmaga kömek】Dgoşa gatlak gel ýassyk dizaýny.Diňe galyň däl, has amatly.Guýruk süňkleri, lomber ştamm, siyatika we degeneratiw disk keseli ýaly dürli agyry alamatlarynyň öňüni alyň we ýeňilleşdiriň.

  Dem alyş we ýylylygyň ýaýramagy seat Oturgyç ýassygymyz bal arynyň dizaýnyny kabul edýär we gurlan erkin howa kanaly oturgyjyň derlemeginiň öňüni alýar we ýyly ýylylygyň ýaýramagyny saklaýar.

  Örän ýumşak we deformasiýa etmek kyn gel Gel ýassygynda ýassyk ýassygy bar, ýumurtga goýup otursaňyzam döwülmez.Mundan başga-da, ýokary elastik jel materialy bilen häsiýetlendirilýär, uzalyp, gysylan badyna öňki görnüşine gaýdyp gelýär we adaty ýassykdan has ýokary çydamlylygy bolýar.

  asd (3)
  asd (2)

  Ulanylýan çäk】 Oturgyç, ofis, öý, syýahat, awtoulag oturgyjy ýa-da maýyplar üçin oturgyç üçin ajaýyp, maşgala, dostlar we kärdeşler üçin sowgat hökmünde laýyk

  Fermuar dizaýny, arassalamak aňsat z Fermuar dizaýny we aýrylyp bilinýän oturgyç örtügi jel oturgyç ýassygyny has gowy arassalap biler.Şeýlelik bilen, oturgyjyň hapalanmagy barada aladalanman, oturgyç ýassygyny ulanyp bilersiňiz.

  Oturgyç ýassygyny ulanmak üçin birnäçe görkezmeler:
  Oturyş zerurlyklaryňyza we şahsy islegleriňize laýyk ýassyk saýlaň.
  Düşegi oturgyjyň üstünde goýuň we dogry deňleşmegi we goldawy üpjün etmek üçin zerur bolanda sazlaň.
  Duruş goldawy üçin ýassygy ulanýan bolsaňyz, aşaky arka we biliňize goldaw bermek üçin dogry ýerleşendigine göz ýetiriň.
  Oturanyňyzda ýa-da süreniňizde, dogry duruş we rahatlygy üpjün etmek üçin ýassygy sazlaň.
  Ushassany arassalanyňyzda, görnüşini we hilini saklamagy üçin öndürijiniň görkezmelerini üns bilen ýerine ýetiriň.
  Ushassyk görnüşini ýitirse ýa-da oňaýsyz bolsa, dogry goldaw we rahatlygy üpjün etmek üçin ony täzesi bilen çalyşyň.
  Düşegi dogry lukmançylyk kömeginiň ýa-da bejerginiň ornuny tutmaň, sebäbi belli bir şertlerde ýeterlik goldaw ýa-da ýeňillik berip bilmez.
  Bir ýassygy beýlekiler bilen paýlaşanyňyzda, mikroblaryň ýa-da bakteriýalaryň ýaýramagynyň öňüni almak üçin dogry arassalanmagyna we arassalanmagyna göz ýetiriň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň