sahypa_banner

Haryt

12V sazlanylýan temperatura bilen awtoulag ýorgan

Gysga düşündiriş:

Howpsuzlyk tehnologiýasy - ETL kepillendirilen pes woltly gyzdyrylan ýorganlar, ýyly rahatlyga çenli gyzdyrylanda EMF-iň mümkin bolan iň pes zyňyndylaryny çykarmak üçin ýörite işlenip düzüldi.Micro Tech simleri şeýle bir inçe, hatda duýup bilmeýärsiňiz. Bu ýorganlarda ulanylýan pes woltly tehnologiýa, elektrik togunyň urmak howpuny azaltmaga kömek edýär we olary dürli ýaşdaky adamlar üçin howpsuz edýär.Mundan başga-da, mikro tehnologiýa simleri ýokary çydamly we zyýana çydamly, ýorganyň köp ýyllap ulanylmagyny üpjün edýär.


 • Model:CF HB013
 • Haryt maglumatlary

  Önümiň spesifikasiýasy

  Haryt ady 12V sazlanylýan temperatura bilen awtoulag ýorgan
  Marka ady ÇEFANLAR
  Model belgisi CF HB013
  Material Poliester
  Funksiýa Köşeşdiriji ýyly
  Önümiň ululygy 150 * 110 sm
  Kuwwat bahasy 12v, 4A, 48W
  Maks Temp 45 ℃ / 113 ℉
  Kabeliň uzynlygy 150 sm / 240 sm
  Arza Wilkaly awtoulag / ofis
  Reňk Custöriteleşdirilen
  Gaplamak Kart + Poli halta / Reňk gutusy
  MOQ 500 sany
  Gurşun wagtynyň nusgasy 2-3 gün
  Gurşun wagty 30-40 gün
  Üpjünçilik mümkinçiligi 200Kpcs / aý
  Tölegiň şerti 30% goýum, 70% balans / BL
  Şahadatnama CE / RoHS / PAH / PHT / FMVSS302
  Zawodyň derňewi BSCI, Walmart, SCAN, ISO9001, ISO14001

  Önümiň beýany

  4

  Howpsuzlyk tehnologiýasy - ETL kepillendirilen pes woltly gyzdyrylan ýorganlar, ýyly rahatlyga çenli gyzdyrylanda EMF-iň mümkin bolan iň pes zyňyndylaryny çykarmak üçin ýörite işlenip düzüldi.Micro Tech simleri şeýle bir inçe, hatda duýup bilmeýärsiňiz. Bu ýorganlarda ulanylýan pes woltly tehnologiýa, elektrik togunyň urmak howpuny azaltmaga kömek edýär we olary dürli ýaşdaky adamlar üçin howpsuz edýär.Mundan başga-da, mikro tehnologiýa simleri ýokary çydamly we zyýana çydamly, ýorganyň köp ýyllap ulanylmagyny üpjün edýär.

  “Micro Tech” simleriniň artykmaçlyklary - pes woltly tehnologiýamyz az güýji ulanýar, simleri gaty az, olary zordan duýup bilersiňiz, hatda tutuş ýorgan bilen gyzdyrmak üçin has köp sim bar.Elektrik gyzdyrylan ýorganlarda indiki nesli duýuň.

  3
  1_ 副本

  Düzülip bilinýän ýylylyk sazlamalary - Iň oňat ýylylygy tapyň3LCD displeý dolandyryşymyzy ulanyp dürli ýyladyş derejeleri.

  Rahatlyk üçin niýetlenen - 11.5ft Uzyn tok şnur rozetkalara birikmek üçin köp uzynlyk berýär, 13 metrlik gözegçilik şnury sanly gözegçiniň düşekde amatly ýerleşmegine mümkinçilik berýär

  Artykmaç ýumşak - ýorganlarymyz beýleki ýorganlardan ortaça 10% uly.Premium 220GSM Flannel / Fleece we 220GSM Sherpa ulanýarys.Diýmek, her kim gizlenip biler.Maşyn ýuwulýan.

  2

  Elektrik ýorgan ulanmak üçin birnäçe görkezmeler:
  Elektrik ýorgan ulanmazdan ozal, howpsuz we täsirli ulanylmagyny üpjün etmek üçin öndürijiniň görkezmelerini üns bilen okaň.
  Elektrik togunyň ýa-da ýangynyň öňüni almak üçin ulanmazdan ozal elektrik ýorganyň zeper ýetendigini, könelmegini ýa-da könelmeginiň alamatlaryny barlaň.
  Elektrik ýorgany bäbekler, ýaş çagalar ýa-da bedeniniň gyzgynlygyny dolandyryp bilmeýän ýa-da oňaýsyzlygy habar berip bilmeýänler bilen ulanmaň.
  Arassalamazdan ýa-da saklamazdan ozal elektrik ýorganyny elektrik çeşmesinden aýryň we aýryň.
  Gyzgynlygyň öňüni almak we ýangyn howpuny azaltmak üçin ulanylanda elektrik ýorgan bilen bukulmaň ýa-da bukmaň.
  Elektrik ýorgan bilen ýyladyş enjamlary ýa-da gyzgyn suw çüýşeleri ýaly beýleki ýyladyş enjamlary bilen ulanmakdan gaça duruň, sebäbi bu aşa gyzmagyna ýa-da ýanmagyna sebäp bolup biler.
  Elektrik ýorgan çygly, çygly ýa-da zeper ýeten bolsa, ulanmagy bes ediň we gaýtadan ulanmazdan ozal hünärmen tarapyndan barlaň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň