sahypa_banner

Haryt

100% amatly we dem alýan, güne çydamly awtoulag oturgyçlary

Gysga düşündiriş:

DÖWRELERDE GORAMAK -awtoulag oturgyç gapak toplumlarymyz dürli reňklerde we nagyşlarda bar, awtoulagyňyzyň içini stiliňize we tagamyňyza laýyklaşdyrmaga mümkinçilik berýär.Şeýle hem, gurmak we arassalamak aňsat, tehniki hyzmaty şemal edýär.Çagalaryňyz, öý haýwanlaryňyz bolsun ýa-da diňe ýol gezelençlerinden we açyk howada hezil ediň, awtoulag oturgyçlarymyz oturgyçlaryňyzy has uzak wagtlap täze görüner.Gysgaça aýdanymyzda, awtoulag oturgyçlarymyza maýa goýmak, awtoulag oturgyçlaryňyzy goramak we awtoulagyňyzyň gaýtadan satylan bahasyny goramak üçin amatly we amatly çözgütdir.


 • Model:CF SC004
 • Haryt maglumatlary

  Önümiň spesifikasiýasy

  Haryt ady 100% amatly we dem alýan , Güne çydamly awtoulag oturgyçlary
  Marka ady ÇEFANLAR
  Model belgisi CF SC004
  Material Poliester
  Funksiýa Gorag
  Önümiň ululygy 95 * 48 sm
  Kuwwat bahasy 12V, 3A, 36W
  Kabeliň uzynlygy 150 sm
  Arza Awtoulag, wilka bilen öý / ofis
  Reňk Gara / çal / goňur sazlaň
  Gaplamak Kart + Poli halta / Reňk gutusy
  MOQ 500 sany
  Gurşun wagtynyň nusgasy 2-3 gün
  Gurşun wagty 30-40 gün
  Üpjünçilik mümkinçiligi 200Kpcs / aý
  Tölegiň şerti 30% goýum, 70% balans / BL
  Şahadatnama CE / RoHS / PAH / PHT / FMVSS302
  Zawodyň derňewi BSCI, Walmart, SCAN, ISO9001, ISO14001

  Önümiň beýany

  DÖWRELERDE GORAMAK - Awtoulag oturgyjymyzyň örtük toplumlary dürli reňklerde we nagyşlarda bolýar, awtoulagyňyzyň içini stiliňize we tagamyňyza laýyklaşdyrmaga mümkinçilik berýär.Şeýle hem, gurmak we arassalamak aňsat, tehniki hyzmaty şemal edýär.Çagalaryňyz, öý haýwanlaryňyz bolsun ýa-da diňe ýol gezelençlerinden we açyk howada hezil ediň, awtoulag oturgyçlarymyz oturgyçlaryňyzy has uzak wagtlap täze görüner.Gysgaça aýdanymyzda, awtoulag oturgyçlarymyza maýa goýmak, awtoulag oturgyçlaryňyzy goramak we awtoulagyňyzyň gaýtadan satylan bahasyny goramak üçin amatly we amatly çözgütdir.

  DÖWRÜN MATERIALLAR - awtoulag oturgyjymyzyň polietilen daşky gatlagy UV şöhleleriniň ýitmegine we zaýalanmagyna garşy çykýar, awtoulag oturgyçlaryňyzy günüň zyýanly täsirlerinden uzak wagtlap goramagy üpjün edýär.Oturgyç örtügi suw geçirmeýän we çydamly bolup, oturgyjyň dökülmeginiň we tegmilleriniň öňüni almaga kömek edýär.

  STYLISH DIZAYN - Oturgyç örtügi, köp sanly awtoulag oturgyçlaryna laýyk gelmek üçin niýetlenendir, köp sanly ulag we modelleriň arasynda ajaýyp laýyklygy üpjün eder.Şeýle hem, hiç hili gural ýa-da ýörite başarnyksyz gurmak aňsat.Düzülip bilinýän gaýyşlar we toklar gabygyň gabat gelmegini üpjün edýär we ulanylanda gapagyň süýşmeginiň ýa-da hereketiniň öňüni alýar.Gapaklary arassalamak hem şemaldyr, sebäbi maşyn ýuwulýan we çalt guradylýar, tehniki hyzmat etmek kynçylyksyz tejribe döredýär.Awtoulag oturgyçlarynyň doly toplumy bilen, oturgyçlaryňyzy könelmekden we ýyrtylmakdan goramak bilen awtoulagyňyzyň içki görnüşini we duýgusyny artdyryp bilersiňiz.

   

  GURMAK AASsat - Yzky oturgyç gapagy we baş örtükleri bilen gutarmazdan ozal, öňki oturgyç gapaklaryny gurmak üçin ýönekeý 3 basgançakly gurnama amallarymyza eýeriň.

  UNIVERSAL FIT - Oturgyç örtüklerimiz awtoulaglar, ýük awtoulaglary, awtoulaglar we ulaglar ýaly ulaglaryň köpüsine laýyk gelýär.Fitnes mysallary üçin önüm şekillerimize serediň.“Kämil” laýyklygy döretmek üçin käbir goşmaça işler talap edilip bilner.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň